Domácí hospic Jordán

2010-2013

Přehled akcí, které jsme zorganizovali, nebo se jich zúčastnili.

18.12.2013

V oblíbené restauraci Střelnice se setkali všichni pracovníci hospice při předvánočním setkání. V příjemné atmosféře jsme zhodnotili proběhlý rok a začali se těšit na další rok s naším hospicem.

18.12.2013

Vzhledem k blížícím se Vánocům jsme výjimečně třetí středu v měsíci zakončili letošní běh Čajů povídáním „O pečování v předvánočním čase“ s naší vedoucí sociálních služeb Evou Špallovou.

17.12.2013

Závěrečným slavnostním setkáním jsme zakončili vzdělávací kurz pro nové dobrovolníky. Někteří z našich dobrovolníků se rozhodli pomáhat v zázemí hospice, jiní se připravovali i na pomoc v rodinách. Jsme rádi, že můžeme přivítat mezi námi nové dobrovolníky. Práce dobrovolníků nám velmi pomáhá a opravdu si jich vážíme.

4.12.2013

Proběhlo dobrovolnické setkání spojené s reflexí dobrovolnického kurzu. Nejvíce oslovilo většinu účastníků téma komunikace s umírajícím a film o umírání.

27.11.2013

V G-Centru proběhlo další setkání pečujících Čaje. Pro listopadové setkání, které zaštítila psychoterapeutka Y. Kunová, jsme vybrali téma „Jak pečovat, když už je toho na mě moc“.

18.11.2013

Na pravidelné pondělní schůzce týmu jsme poblahopřáli naší lékařce MUDr. Heleně Staňkové - v pátek 15.11 .složila atestační zkoušku v oboru paliativní medicína. Blahopřejeme!

18.11.2013

ilu

Po dlouhých debatách jsme odsouhlasili nové logo našeho hospice. Logo jsme slavnostně představili veřejnosti na večerní dobročinné aukci uměleckých děl.


9.11.2013

Na listopadovou sobotu jsme připravili další bezplatný kurzu pro pečující, který je určen těm, kdo již pečují či péči o blízkého zvažují. Kurzu se zúčastnilo 12 začínajících i dlouhodobě rodinných pečujících.

7.11.2013

Paní ředitelka Jana Špačková Chalupská a sociální pracovnice Eva Špallová se zúčastnily valné hromady Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která se tentokrát konala v prostorách Hospice sv. Lazara v Plzni. Zástupci organizací řešili provozní záležitosti týkající se hospicové péče a již tradičně se sešly i tři pracovní skupiny hospicových pracovníků – lékařů, vrchních a staničních sester a sociálních pracovníků, aby se podělily o své zkušenosti z hospicové práce, o své radosti i starosti.

6.11.2013

V hospici proběhlo další vzpomínkové setkání rodin, kterým jsme pomáhali s péčí. Náš hospic se v rámci našich služeb a péče se věnujeme i pozůstalým. Proto rádi nabízíme prostory našeho hospice pro tato vzpomínková setkání, na kterých si pozůstalí mohou vzájemně popovídat a vyměnit zkušenosti s tím, jak se vyrovnávají se ztrátou svého blízkého.

31.10.2013

Pět pracovnic z Oblastní charity Pelhřimov, ve složení tři zdravotní sestry, jedna lékařka a jedna sociální pracovnice, se u nás zúčastnily jednodenní stáže.

30.10.2013

I v říjnu proběhlo v G-Centru pravidelné setkání pečujících Čaje 2013. Pro říjnové setkání připravila Tereza Horská přednášku "Opatrovnictví blízké osoby".

18.10.2013

Eva Špallová přednášela o domácí hospicové péči studentům Střední zdravotnické školy v Táboře.

16.10.2013

Večerním seminářem pokračovalo vzdělávání našich dobrovolníků. tentokrát na téma „Dobrovolnické dokumentace s koordinátorkou dobrovolníků a vedoucí sociálních služeb Evou Špallovou.

15.-16.10.2013

Ve dnech 15. a 16.10.2013 navštívily náš hospic zdravotní sestry z anglického hospice Treetops Hospice, v hrabství Derbyshire ve Velké Británii. Paní Kathy Longden, Director of clinical services a Coreen Astle s námi sdílely své zkušenosti v oblasti domácí péče o dlouhodobě nemocné a umírající pacienty. Návštěva byla pro nás velmi zajímavá a podnětná. Věříme, že naše vzájemná spolupráce bude v budoucnu pokračovat. Děkujeme panu Gerrymu O´Neilovi, který je naším sponzorem, že laskavě hradil všechny náklady spojené s touto návštěvou.
Fotografie z návštěvy jsou ve fotogalerii.

3.10.2013

– Rozhodli jsme se zapojit do 2.ročníku akce „Živé knihovny“ s názvem „Nesuď knihu podle obalu“, která proběhla v Městské knihovně Tábor. Pracovníci Domácí hospice Jordán prezentovali svým „vypůjčitelům“ z řad žáků základních a studentů středních škol i veřejnosti téma „Bolest, umírání a smrt.“ Další informace o akci jsou na webu Městské knihovny.

27.10.2013

V rámci akce „Drážské jablko-braní“, pořádané Okrašlovacím spolkem pro Nadějkov a okolí, jsme měli možnost prezentovat domácí hospicovou péči na Táborsku. Děkujeme za pozvání a zájem o náš hospic, který účastníci jablkobraní podpořili i finančně.

25.9.2013

I v září jsme uspořádali setkání pečujících Čaje. Téma bylo velmi žádané: „Vztahy mezi pečujícím a nemocným blízkým a řešení konfliktů“. Přednášku připravila a na dotazy účastníků odpověděla naše psychoterapeutka Elen Strupková.

21.9.2013

Naše psychoterapeutka Elen Strupková připravila seminář na téma duchovních potřeb a komunikace s umírajícím, sebezkušenostní.

19.9. – 20.9.2013

V Brně se konala česko-slovenská konference paliativní medicíny, které se zúčastnily paní ředitelka Jana Špačková, hlavní lékařka MUDr. H. Staňková a vrchní sestra Barbora Nováková. Paní doktorka Staňková na konferenci prezentovala práci nášeho hospice.

14.9.2013

Během Táborských slavností jsme měli otevřeno- proběhla akce „Přijďte si k nám odpočinout“. Díky pomoci našich dobrovolníků byla akce úspěšná. Rádi vzpomínáme na řadu milých setkání s návštěvníky našeho hospice.

10.7.2013

Navštívila nás sociální pracovnice paní Mgr. Pavla Krčová z Domácího hospice Knížete Václava v Kladně. Rádi jsme se s ní podělili o naše zkušenosti.

21.6.2013

V návaznosti na květnovou přednášku proběhla v rámci tradičního Dne pro druhé v hospici dobrovolnická pomoc dětí z 1. třídy základní školy Orbis Pictus.

20.6.2013

I v červnu proběhlo oblíbené vzpomínkové setkání rodin. Jeho účastníci si mohli zapálit svíčku za své blízké a vzájemně si popovídat a vyměnit zkušenosti s tím, jak se vyrovnávají se ztrátou.

10.6.2013

Pokračoval kurz pro naše dobrovolníky. Pozvání přijala sestra Rychlé záchranné pomoci, která připravila pro dobrovolníky kurz první pomoci.

30.5.-2.6.2013

Naše paní doktorka Helena Staňková a vrchní sestra Barbora Nováková se zúčastnily Evropské konference Asociace paliativní péče (EAPC) konané v Praze.

29.5.2013

Květnové Čaje na téma pobytových služeb pro nás připravily sociální pracovnice G-centra Stanislava Kolářová a Jitka Říhová.

27.5.2013

Marie Sovadinová představila Domácí hospic Jordán na Dětské vikariátní pouti v Chýnově.

21.5.2013

Naše vedoucí sociálních služeb Eva Špallová besedovala o dobrovolnictví s žáky táborské základní školy Orbis Pictus.

15.5.2013

Rádi jsme se zúčastnili Noci literatury, kterou pořádala Městská knihovna Tábor. V zázemí hospice předčítal rozhlasový režisér Aleš Vrzák z knihy Deštník pro tento den.

7.5.2013

Jana Špačková a Marie Sovadinová byly pozvány na besedu o DHJ, která byla součástí programu Dnů na podporu mobilní hospicové péče sv. Kleofáše v Třeboni.

27.4.2013

Kurz našich dobrovolníků pokračoval jejich seznámením se s ošetřovatelským minimem.

25.4.2013

Domácí hospic Jordán se zúčastnil setkání Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče (APHPP) v Praze.

24.4.2013

Proběhly dubnové Čaje na téma rehabilitace v domácí péči s fyzioterapeutkou Martinou Slabovou.

18.4.2013

Domácí hospic Jordán opět zorganizoval Vzpomínkové setkání rodin.

13.4.2013

Tato dubnová sobota byla opět vyhrazena pro oblíbený Kurz pro pečující. Účastníci byli seznámeni se sociálně-právním minimem pečujícího, prakticky si vyzkoušeli ošetřovatelské minimum a získali rady jak předcházet vyčerpání a únavě. V průběhu kurzu byl i vytvořen prostor pro předávání vzájemných zkušeností mezi pečujícími.

10.4.2013

Dubnovým setkáním pokračoval náš Dobrovolnický kurz, tentokráte pod vedením naší lékařky Heleny Staňkové.

27.3.2013

Proběhlo další setkání pečujících „Čaje“. V březnu opět s psychoterapetkou E.Strupkovou na téma hranic odpovědnosti při pečování.

26.3.2013

Prezident APHPP pan Jakub Forejt s paní Václavovičovou převzali fotografie z putovní výstavy Nevšední tvář radosti, kterou jsme připravili společně s Městskou knihovnou Tábor. Této příležitosti zástupci APHPP využili i k návštěvě našeho hospice.
fotografie z výstavy

21.3.-22.3.2013

Naše zdravotní sestry Barbora Nováková a Alena Zdeňková se zúčastnily ve Františkových Lázních konference Paliativní medicína a hospicová péče.

20.3.2013

V prostorách hospice proběhlo další setkání v rámci vzdělávacího dobrovolnického kurzu. Pro toto setkání připravila program naše psychoterapeutka Elen Strupková.

28.2.2013

Zástupci Domácího hospice Jordán se zúčastnili setkání Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče (APHPP) v Čerčanech

27.2.2013

V G-Centru proběhlo další setkání pečujících „Čaje“. Tématem únorového setkání byla výživa ve stáří. Přednášku připravila naše zdravotní sestra Věra Tichá

20.2.2013

Tuto únorovou středu jsme zahájili další běh vzdělávacího kurzu pro naše dobrovolníky. Úvodního setkání se za náš hospic zúčastnily Jana Špačková a Eva Špallová.

15.2.2013

Jana Špačková byla pozvána do táborské Střední zdravotnické školy, aby studenty seznámila se všemi aspekty domácí hospicové péče.

12.2.2013

V únoru nás navštívil pan Antonín Randa, předseda sdružení Cesta 121 a šéfredaktor Katolického týdeníku. Sdružení Cesta 121 pomáhá stárnoucím kněžím a duchovním, kteří se ocitli v nouzi. Velice nás těší, že se sdružení rozhodlo nám zapůjčit elektrický vozík pro naše klienty

27.1.2013

Jana Špačková a Eva Špallová byly pozvány na besedu o domácí hospicové péči, která proběhla v Sedlci-Prčici. Obě se besedy rády zúčastnily a podělily se s účastníky o své zkušenosti.

23.1.2013

V roce 2013 jsme přišli s novinkou- Setkání pečujících „Čaje“. Čaje budou probíhat vždy každou 4. středu v měsíci v G-centru. Na leden připravila přednášku naše psychoterapeutka Mgr.Elen Strupková. Téma přednášky bylo: Jak pečovat o sebe sama a předcházet únavě a vyčerpání

10.1., 17.1., 24.1.2013

Pro zdravotnický personál a sociální pracovníky jsme připravili v táborské nemocnici konferenci "Domácí hospic Jordán". Přednášejícími byli naši zaměstnanci a spolupracovníci vrchní sestra Barbora Nováková, zdravotní sestra Věra Tichá, psychoterapeut Marek Adamczuk a sociální pracovnice Eva Špallová.

vzpomínkové setkání24.10.2012

V rámci našich služeb a péče se věnujeme i pozůstalým. Při říjnovém vzpomínkovém setkání si pozůstalí mohli vzájemně popovídat a vyměnit zkušenosti s tím, jak se vyrovnávají se ztrátou svého blízkého. Kdo chtěl, mohl si i odnést pro potěchu vlastnoručně vyrobenou svíčku s včelího vosku a růži z podzimního listí.

17.10.2012

Ve středu 17. října jsme na setkání s dobrovolníky společnými silami vyráběli svíčky pro adventní prodej, jehož výtěžek opět podpoří naši činnost. Děkujeme všem zúčastněným.

Fotografie ze setkání naleznete ve fotogalerii

6.10.2012

Na tuto říjnovou sobotu jsme připravili další bezplatný kurz pro pečující. Kurz byl opět určen pro ty, kteří pečují, či zvažují péči o svého blízkého doma. Náplní kurzu je nejen poskytnutí podpory a praktických informací pečujícím, ale i vytvoření prostoru pro předávání si informací mezi pečujícími.
Plakát k akci
Fotografie z kurzu naleznete ve fotogalerii

5.10.2012

Zúčastnili jsme se zajímavé akce „Živé knihy, aneb Nesuďme knihu podle obalu“ , kterou pořádala Městská knihovna Tábor. Na otázky „Jak se máme postavit k umírání, bolesti a utrpení svému, svých blízkých?“, „Je opravdu nejlepší rychlá smrt jak často slýcháme?“ mohli účastníci hledat odpovědi a listovat v jedné z živých knih na hospicové téma.
Plakát k akci

18.9.2012

V táborské knihovně proběhla beseda s Mgr. Evou Špallovou o dobrovolnictví v našem hospici.
Plakát k akci

15.9.2012

Během Táborských setkání jsme zorganizovali další Den otevřených dveří Návštěvníci si mohli u nás kromě prohlídky hospice i odpočinout u kávy, čaje a drobného občerstvení, popřípadě zakoupit dárky v dobročinném obchůdku.

20.6.2012

Den otevřených dveří v jehož rámci si zájemci prohlédli nejen dobročinný obchůdek, ale i půjčovnu kompenzačních pomůcek a celé zázemí našeho hospice.

15.5.2012 a 25.5.2012

V rámci dobrovolnického programu „Máme otevřeno“ seznámila koordinátorka dobrovolníků Eva Špallová žáky 9. třídy ZŠ Orbis Pictus o možnostech dobrovolnictví nejen v hospici ale i sociálních službách.

12.5.2012

Na dalším námi pořádaném bezplatném Kurzu pro pečující se sešlo 12 účastníků z celého okresu. Kromě praktického ošetřování a informací byl i prostor k diskuzi a výměně zkušeností.

30.4.2012

Se zástupci vznikajícího Hospice knížete Václava v Kladně, kteří nás navštívili, jsme se podělili o zkušenosti se zakládáním nového hospice.

24.4.2012

Navštívily nás pracovnice zdravotně sociálního odboru Jihočeského kraje. Společně jsme hovořili o současné situaci kolem příspěvků na péči pro umírající pacienty a dostupností hospicové péče v ČR.

18.4.2012

Byli jsme pozváni studentkou třetího ročníku gymnázia a současně i organizátorkou akce Sárou Růžičkovou na Den hospiců v Gymnáziu Soběslav. Setkali jsme se na besedě o hospicové paliativní péči, umírání a možnostech pečování v ČR se studenty třetího a čtvrtého ročníku a jejich vyučujícími. Odpoledne proběhlo v místním kině promítání filmu Okno do duše umírajících a následně beseda nad tématem filmu a současným stavem hospicové péče v naší zemi. Od studentů Gymnázia jsem dostali darem 400 Kč, které vybrali v rámci školního Jarmarku. Za pozvání i dar děkujeme.

17.4.2012

Zakončili jsme roční vzdělávací kurz pro naše dobrovolníky, kteří budou pomáhat v rodinách či zázemí DhJ. Během kurzu se naše dobrovolnice seznámily se základními ošetřovatelskými úkony u lůžka nemocného, komunikací s nemocným člověkem, první pomocí apod. Součástí kurzu byla i jednodenní stáž v lůžkovém hospici v Čerčanech.

11.4.2012

Studenti a paní učitelka Mgr. Marešová ze Střední zdravotní školy v Táboře se u nás zúčastnili exkurze na téma Domácí hospicová péče.

10.4.2012

Byli jsme pozváni na přednášku o domácí hospicové péči do Klubu revmatiků v nemocnici Tábor.

23.3.2012

Zúčastnili jsme se s naším malým sortimentem Fair Trade festivalu Jeden svět.

21.3.2012

Společně s paní učitelkou Mgr. Fialovou nás navštívili studenti 3.ročníku Střední zdravotnické školy v Táboře.

20.3.2012

Při Velikonočním vzpomínkovém setkání si pozůstalí, kteří se u nás sešli, mohli zapálit svíčku za své blízké a vzájemně si popovídat a vyměnit zkušenosti s tím, jak se vyrovnávají se ztrátou. Kdo chtěl, mohl si i odnést pro potěchu vlastnoručně vyrobenou velikonoční ozdůbku - travňáčka.

04.05.2012

V Jindřichově Hradci v Evangelickém sboru se pořádala přednáška na téma : Smrt, umírání, hospice, na kterou byl pozván náš hospic. Nedělní večer proběhl ve velmi čilé diskuzi s posluchači. Dotkli jsme se nejen témat z názvu přednášky, ale odpovídali jsem i na otázky jak založit hospic, či jaké jsou překážky v poskytování domácí hospicové péče. Děkujeme za pozvání.

18.2.2012

Byly jsme pozvány na besedu s mládeží do Sboru Církve českobratrské evangelické v Soběslavi na téma: Umírání, euthanazie a hospicová péče. Celý večer proběhl ve velmi příjemné atmosféře. Odpovídaly jsme na spoustu zajímavých dotazů na téma nemoc, bolest, umírání, pečování o umírající doma, ale také i o současné legislativě, euthanazii a rozdíly mezi paliativní péčí a euthanazií. Máme radost z toho, že se současná mladá generace nebojí myslet na poslední věci člověka a být se svým blízkým v případě nemoci považuje za velmi důležité. Za pozvání velmi děkujeme.

25.1.2012

Byla u nás na návštěvě sociální pracovnice Magda Kolátorová z domácího hospice Hospicové občanské sdružení Duha v Hořicích v Podkrkonoší. Bylo to velmi příjemné setkání, při kterém jsme si vzájemně vyměňovaly zkušenosti z oblasti sociální práce v hospicové péči a doprovázení pozůstalých. Magda se také zúčastnila i sociálního poradenství jedné naší klientce.

12.1.2012

Zúčastnili jsme se spolu s dalšími neziskovými organizacemi v Táboře a okolí vernisáže „Dobrovolnictví na Táborsku“. Jedním z cílů bylo upozornit na oblast dobrovolnictví v našem regionu a poděkovat těm, kteří věnují svůj volný čas a energii druhým. Jsme rádi, že i my jsme měli komu poděkovat.

06.12.2011

Ve spolupráci se sdružením Fokus Tábor jsme připravili v prostorách Dobročinného obchůdku výstavu koláží pana L. Kolofy, který je mimo jiné i spřízněnou duší našeho hospice. Vernisáž proběhla ve velmi příjemné atmosféře v úterý 6.12.2011.

Fotografie z akce:
(po kliknutí na náhled, se fotografie otevře v novém okně ve zvětšeném formátu)

Vernisáž výstavy koláží L. Kolofy

Vernisáž výstavy koláží L. Kolofy

Výstava koláží v
Dobročinném obchůdku

Pan Kolofa s paní ředitelkou
hospice M. Sovadinovou

Vernisáž výstavy koláží L. Kolofy

Vernisáž výstavy koláží L. Kolofy

Koláže pana Kolofy

Autor koláží pan L. Kolofa

03.09.2011

Na září jsme připravili v prostorách Domácího hospice Jordán bezplatný jednodenní šestihodinový kurz pro pečující.
Kurz byl určen pro ty, kteří pečují, či zvažují péči o svého blízkého doma.
Cílem kurzu bylo poskytnutí podpory a praktických informací pečujícím a vytvoření prostoru pro možnost sdílení zkušeností a předávání informací mezi pečujícími.
Pro kurz byla zvolena témata: Ošetřovatelské a sociální minimum pro pečujícího, Jak pečovat o sebe a předcházet únavě a vyčerpání a Duchovní potřeby nemocných.
Kapacita kurzu byla 10 účastníků. Vzhledem k počtu zájemců (17), který tuto kapacitu převýšil, bude kurz opakován v listopadu.

Fotografie z akce:
(po kliknutí na náhled, se fotografie otevře v novém okně ve zvětšeném formátu)

Kurz pro pečující, přednášející E.Strupková

Kurz pro pečující, přednášející R. Dvořák

Kurz pro pečující, přednášející E.Strupková

Mgr.Elena Strupková
připravila přednášku
„Jak pečovat o sebe a předcházet únavě
a vyčerpání“

S přednáškou
„Duchovní potřeby nemocných“ vystoupil pan Roman Dvořák

Vrchní sestra hospice
Barbora Nováková seznámila účastníky kurzu se zdravotnicko – ošetřovatelským minimem

Kurz pro pečující, přednášející B.Nováková

Kurz pro pečující

Kurz pro pečující, přednášející E.Špallová

Přednáška Barbory
Novákové, vrchní sestry domácího hospice

Pauzy mezi přednáškami
využili účastníci nejen k občerstvení, ale
i k osobním konzultacím
s přednášejícími

Vedoucí sociálních služeb hospice Mgr. Eva Špallová přednášela sociální minimum pro pečující

23.06.2011

V rámci školního programu „Den pro druhé“ nás přišly navštívit děti ze 3. třídy ZŠ Orbis Pictus spolu s paní učitelkou. Děti přinesly vlastnoručně vyrobené dárečky do hospicového obchůdku (skleněné kořenky, svícínky, obrázky). Společně jsme si povídali o tom, jak domácí hospic pomáhá nemocným lidem a jejich blízkým. Děti si prohlédly zdravotnický batůžek a vzájemně si vyzkoušely poslouchání fonendoskopem. Prohlédly si kompenzační pomůcky, vyzkoušely si jízdu na vozíku i chůzi s chodítkem. Všechny pomůcky nám pak pomohly umýt, sestřičce pomohly naskládat čtverce a srovnaly stříkačky. Společně se pak postaraly i o květiny v hospici.
Děkujeme Základní církevní škole Orbis Pictus za návštěvu dětí během jejich projektu a těšíme se na další spolupráci.

10.05.2011

V květnu navštívily náš hospic děti s paní učitelkami z MŠ Chotoviny. Děti si prohlédly dobročinný obchůdek,dozvěděly se co dělá v hospici zdravotní sestřička, jakou práci vykonávají ošetřovatelky a k čemu slouží naše poradna.

04.05.2011

V našem hospici proběhla návštěva 20 studentek a studentů SZŠ za doprovodu paní profesorky Bc. Marie Kmínkové. Studentům jsme představili domácí hospicovou péči, vysvětlili rozdíl mezi domácím a lůžkovým hospicem a seznámili je s fungováním a provozem domácího hospice. Součástí exkurze byla i prohlídka prostor domácího hospice, půjčovny kompenzačních pomůcek a výbavy zdravotnického batůžku, se kterým zdravotníci vyjíždí za pacienty.

12.04.2011

Bylo uskutečněno předvelikonoční posezení pro pozůstalé. Společně si přišlo popovídat a vzájemně se svěřit i povzbudit 6 lidí, kteří se vyrovnávají se zármutkem po úmrtí jejich blízkého. Další setkání je naplánováno na začátek června.

22.03.2011

Domácí hospic Jordán navštívili pracovníci sociálního odboru MěÚ Tábor za přítomnosti vedoucí odboru paní Mgr. Lucie Mankové a paní místostarostky Ing. Olgy Bastlové. Po prohlídce domácího hospice jsme společně diskutovali nad tématy týkající se hospicové péče a pečování v domácím prostředí.

 
A A A › Velikost textu

Akce organizované pro podporu DHJ

15.12.2013
Adventní benefiční koncert
organizátor: Unie českých pěveckých sborů a Smíšený pěvecký sbor NOVITA
informace o akci: Výtěžek z koncertu: 6930 Kč

14.12.2013
Předvánoční bleší trh ve Střelnici
pořádal: Sbor Církve bratrské, Restaurace Střelnice
informace o akci: výtěžek trhu: 62772,-Kč

18.112013
Dobročinná aukce
organizátor: Pavel Klíma, Pavel Talich, autoři děl
informace o akci: Výtěžek z aukce: 145500 Kč
fotogalerie

26.10.2013
Oranžové kolo v Táboře- projekt Nadace ČEZ
účastník: Nadace ČEZ
informace o akci: zde

12.10.2013
Bleší trh ve Střelnici
pořádal: Sbor Církve bratrské, Restaurace Střelnice
informace o akci: výtěžek trhu: 45500,-Kč

28.9.2013
Svatováclavský jarmark
účastník: skauti Planá nad Lužnicí
informace o akci: zde

26.6.2013
Benefiční koncert skupiny Zpětné zrcátko
pořádal: hudební skupina Zpětné zrcátko
informace o akci: zde

25.5.2013
Dobročinný Bleší trh
pořádal: Sboru Církve bratrské v Táboře
informace o akci: zde

23.5.2013
Benefiční koncert pěveckého sboru NOVITA
pořádal: Pěvecký sbor Novita
informace o akci: zde

8.4.2013
Divadelní představení Pátá Dohoda s Jaroslavem Duškem
pořádal: Festival vína Tábor
informace o akci: zde

22.12.2012
Charitativní koncert Rotary klubu
pořádal: Rotary klub Tábor
informace o akci: zde

21.12.2012
3.skautská charitativní sbírka
pořádal: Oddíl vodních skautů Jistebnice
informace o akci: zde

13.10.2012
Noční koncert pro hospic
pořádal: Jiří Sycha s kolegy
informace o akci: zde

13.10.2012
Bleší trh ve Střelnici
pořádal: Sbor Církve bratrské
informace o akci: zde

22.3.2012
Divadelní představení Jaroslava Duška Čtyři dohody
pořádal: Festival vína Tábor
informace o akci: zde

16.12.2011
2.skautská charitativní sbírka
pořádal: Oddíl vodních skautů Jistebnice
informace o akci: zde

16.12.2011
Charitativní koncert Rotary klubu
pořádal: Rotary klub Tábor
informace o akci: zde

11.12.2011
Dobročinný koncert pro hospic
vystoupili: pan Jiří Sycha a skupina Ikea
informace o akci: zde

18.11.2011
Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí přispěl DHJ
informace o akci: zde

18.10.2011
Módní přehlídka s dražbou šatů
informace o akci: zde

8.10.2011
Koncert v Mileniu
informace o akci: zde

7.5.2011
Bechyňský koncert pro hospic
pořádal: Bechyňský chrámový sbor
informace o akci: zde

10.3.2011
Výstava fotografií Rok vinaře
pořádal: Táborský festival vína
informace o akci: zde

17.12.2010
Skautská charitativní sbírka
pořádal: Oddíl vodních skautů Jistebnice
informace o akci: zde

15.12.2010
DOBROČIŇ!
pořádal: Nakladatelství Baobab
informace o akci: zde

6.12.2010
Dobročinná aukce uměleckých děl
pořádal: pan Pavel Klíma
informace o akci: zde

1. – 20. listopadu 2010
Sbírka v Opařanech
pořádal: Dětská psychiatrická léčebna Opařany
informace o akci: zde

Děkujeme všem organizátorům za úsilí a čas, který těmto akcím na podporu našeho hospice věnovali.