Domácí hospic Jordán

Rok 2014

17.12.2014
Adventní setkání týmu DHJ, Tábor
Další rok s naším hospicem jsme zrekapitulovali při příjemném předvánočním popovídání si. A těšíme se na rok nový.

17.12.2014
Strom života- návštěva z Kooperativy, Tábor
Vedoucí pracovníci táborské pobočky pojišťovny Kooperativa nám přišli do hospice předat vánoční dárky v rámci jejich každoroční akce Strom pro život. Od Ježíška z Kooperativy jsme dostali věšák na oblečení, řezačku na papír, USB disky, klipy na obrázky a obrovský dárkový koš. Velice děkujeme zaměstnancům Kooperativy.

13.12.2014
Bleší trh, Tábor
Před Vánoci proběhl další Bleší trh na podporu našeho hospice. Výtěžek trhu byl krásných 70252 Kč. Velice děkujeme všem dárcům, kteří nám věnovali věci, panu Josefu Neméthovi za zapůjčení prostor Spolkovému domu Střelnice, panu Liboru Vondruškovi za stěhování darů z hospice a našim dobrovolníkům za jejich obrovské nasazení a pomoc.

11.12.2014
Koncert Scholy Gregoriany Pragensis, Tábor
Adventní benefiční koncert Scholy Gregoriany Pragensis pod uměleckým vedením Davida Ebena byl uskutečněn v kostele Proměnění Páně na Žižkově náměstí v Táboře. Příjemná atmosféra koncertu se po jeho závěru přenesla i na schody kostela, kde jsme divákům nabídli horký čaj pro zahřátí. Děkujeme paní Vladimíře Kroupové Veselé, která nám laskavě zapůjčila várnici na čaj.

10.12.2014
Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor
Prosincové Čaje kromě tématu "Pečování v adventním čase" s Evou Špallovou nabídli i možnost vyrobit si vánoční svíčku.

8.12. -10.12.2014
Kurz Bazální stimulace, Praha
Naše vrchní sestra Barbora Nováková se zúčastnila v Praze základního kurzu Bazální stimulace.
Bazální stimulace je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Začlenění konceptu Bazální stimulace do ošetřovatelské péče zvyšuje kvalitu poskytované péče.

3.12. 2014
Závěrečné setkání dobrovolnického kurzu, DHJ Tábor
V prosinci proběhlo závěrečné setkání letošního dobrovolnického kurzu, které bylo spojeno s předvánočním setkáním nových i stávajících dobrovolníků s členy týmu DHJ.

27. 11. 2014
Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor
Tématem listopadového setkání pečujících bylo „Důchody - kdy a jak?“. Besedu vedla Bc. Šárka Váchová.

24.11.2014
Benefiční aukce výtvarných děl Cesty domů, Praha
V pražském hotelu Radisson Blu Alcron proběhla již čtvrtá benefiční aukce výtvarných děl, jejíž výtěžek bude použit na provoz Domácího hospice Cesta domů. Jelikož máme Domácí hospic Cesta domů rádi, přijely se naše Jana Špačková Chalupská a Helena Staňková se na aukci podívat a držet palce pro vysoký výnos z aukce.

24.11.2014
Návštěva poslankyně PČR, DHJ Tábor
Na konci listopadu navštívila náš hospic poslankyně PČR paní Alena Nohavová, která se hlavně zajímala o úskalí domácí hospicové péče v České republice.

13.11.- 14.11.2014
První česká konference dětské paliativní péče, Praha
Obecně prospěšná společnost TŘI ve spolupráci s ČSPM, ČPS a APHPP uspořádala První českou konferenci dětské paliativní péče. Cílem konference bylo otevřít diskuzi o dětské paliativní péči a navázat bližší spolupráci mezi zainteresovanými skupinami. Za náš hospic se konference zúčastnila Eva Špallová.

12.11.2014
Beseda o dobrovolnictví, Městská knihovna Tábor
Naše vedoucí sociálních služeb Eva Špallová byla pozvána na besedu do Městské knihovny v Táboře, aby seznámila veřejnost s tím, co to znamená být dobrovolníkem v domácím hospici.

08.11.2014
Kurz pro pečující, DHJ Tábor
Bezplatného kurzu pro pečující, který pravidelně probíhá v prostorách Domácího hospice, se zúčastnilo 6 zájemců. Účastníci získali základní informace ze všech oblastí spojených s pečováním (zdravotní, sociální, spirituální a péče o sebe sama). Kurz připravily a k jednotlivým tématům vystoupily s přednáškou psychoterapeutka Yvona Kunová, sociální pracovnice Eva Špallová, vrchní sestra Barbora Nováková a zdravotní sestra Alena Zděnková.

06.11.2014
Valná hromada APHPP, Rajhrad
Ve čtvrtek 6. listopadu se konala Valná hromada APHPP v DLBSH sv. Josefa v Rajhradě. Také tentokrát se sešly všechny pracovní skupiny včetně ekonomů. Bylo nutné projednat všechny aktivity týkající se provozu hospiců, členských záležitostí, ale také podělit se s ostatními o své zkušenosti z hospicové péče. Za náš hospic se zúčastnily Jana Špačková Chalupská a Eva Špallová.

05.11.2014
Týmová supervize, DHJ Tábor
Pod vedením psychoterapeutky Mgr. Elen Strupkové proběhla supervize týmu našeho domácího hospice.

04.11.2014
Kurz Péče o pacienta s portem, Rajhrad
V rámci neustálého zvyšování odbornosti našeho týmu se vrchní sestra Barbora Nováková zúčastnila kurzu Péče o pacienta s portem ve Vzdělávacím centru Hospice Rajhrad.

30.10.2014
Setkání pečujících Čaje , DHJ Tábor
Tématem říjnového setkání pečujících bylo Důchodové pojištění u pečujících osob. Besedu vedla Bc. Vladimíra Votavová. Toto setkání bylo prvním v nových prostorách hospice.

22.10.2014
Vzpomínkové setkání pro rodiny pacientů hospice, DHJ Tábor
V rámci našich služeb a péče proběhlo v hospici další vzpomínkové setkání rodin, kterým jsme pomáhali s péčí. Během říjnového vzpomínkového setkání si pozůstalí mohli vzájemně popovídat a vyměnit zkušenosti s vyrovnáváním se se ztrátou svého blízkého. Kdo chtěl, mohl si i odnést pro potěchu vlastnoručně vyrobenou svíčku z včelího vosku

18.10.2014
Bleší trh, Tábor
V říjnovou sobotu se konal v Malém sále restaurace Střelnice opět bleší trh na podporu DHJ. V nabídce bylo oblečení, obuv, kabely, šperky, kuchyňské vybavení, knihy, obrázky, dekorace, hračky a vše co nabízející již nepotřebovali, ale druhé ještě potěšilo. Výtěžek trhu je úžasných 71159 korun!
Velice děkujeme všem dárcům, kteří věnovali věci, Restauraci Střelnice za zapůjčení prostor a především našim milým dobrovolníkům, bez kterých by nebylo možné akci zvládnout! Děkujeme!!

14.10.2014
Setkání sociálních pracovníků hospiců, Prachatice
Prachatický Hospic sv. Jana N. Neumanna připravil setkání sociálních pracovníků hospiců. Tématem setkání byla specifika sociální práce s hospicovými pacienty. Za DHJ se setkání zúčastnila vedoucí sociálních služeb Eva Špallová.

9.10.2014
Večer otázek a odpovědí nejen o životě s Laurou Janáčkovou, Tábor
U příležitosti Světového dne hospiců jsme uspořádali ve čtvrtek 9. října 2014 v malém sále Divadla Oskara Nedbala "Večer otázek a odpovědí nejen o životě" s Doc. PhDr. Dr.phil. Laurou Janáčkovou, CSc. Večer moderovala Ester Janečková. Pan Jiří Sycha s přáteli zajistil hudební doprovod. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii

7.10.2014
Fórum domácích hospiců, Brno
Jana Špačková Chalupská a MUDr. Helena Staňková se zúčastnily Fóra domácích hospiců v Brně, které se uskutečnilo pod záštitou České společnosti paliativní medicíny. Hlavním bodem jednání byly možnosti financování domácí hospicové péče.

7.10.2014
Dražba ve prospěch DHJ, Tábor
V Malém sále restaurace Střelnice proběhla dražba starostovských suvenýrů z cest ve prospěch DHJ. Aukci moderoval Ondřej Vetchý. Dražbu přišly za hospic podpořit Jana Špačková Chalupská a MUDr. Helena Staňková. Výtěžek dražby byl krásných 62880 korun. Děkujeme!

7.10.2014
Seminář k podávání žádostí o dotace, Praha
Eva Špallová (vedoucí sociálních služeb) se zúčastnila semináře k podávání žádostí o dotace na poskytování sociálních služeb na rok 2015, který pro poskytovatele sociálních služeb pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s firmou OKsystem s.r.o..

7.10.2014
Beseda o domácí hospicové péči, Milevsko
Marie Sovadinová besedovala se zájemci v Latinské škole Kláštera Milevsko o Domácím hospici Jordán, domácí hospicové péči, hospicích a všem, co besedující k tomuto tématu zajímalo.

22. - 26. 9.2014
Návštěva Treetops Hospice Risley, Velká Británie
V týdnu od 22. září naše sociální pracovnice Eva Špallová a vrchní sestra Barbora Nováková navštívily Treetops hospice v Risley ve Velké Británii (zdravotní sestry tohoto hospice byly na návštěvě v DHJ minulý rok). Eva S Bárou přivezly mnoho zajímavých podnětů a nápadů jak dále rozvíjet nejen domácí hospicovou péči, ale i poradenství pozůstalým, práci s dobrovolníky, fundraising a další. Tato stáž proběhla díky laskavé podpoře našeho příznivce a podporovatele pana Gerryho
O´Neila.
Fotografie z návštěvy jsou ve fotogalerii.

25.9.2014
Setkání pečujících Čaje, Tábor
Zářijové Čaje připravila MUDr. Marta Říhová. Téma setkání bylo: Jak neskončit u psychiatra, když pečuji. Tyto Čaje byly posledními, které jsme uspořádali v táborském G-Centru. Děkujeme!

23.9.2014
Školení k dotacím Jihočeského kraje, České Budějovice
Vedoucí kanceláře Věra Šimková se zúčastnila školení pořádaného Jihočeským krajem k tématice žádostí o dotace a vykazování krajem přidělených dotací.

20.9.2014
Kurz pro dobrovolníky - ošetřovatelské minimum, DHJ
V rámci pravidelného školení nových dobrovolníků bylo na září připraveno téma „ošetřovatelské minimum“. K tématu přednášela naše paní doktorka Jarmila Zábilková, vrchní sestra DHJ Barbora Nováková a zdravotní sestra DHJ Alena Zděnková. Kurz je podpořen z grantu švýcarsko-české spolupráce.

10.9.2014
Týmová supervize
Proběhla pravidelná týmová supervize, která má nejen vzdělávací funkci, ale pomáhá i vyrovnat se s náročnými situacemi, prožitky, emocemi.

5.9.2014
Zahradní party pro zaměstnance, dobrovolníky a příznivce DHJ, Tábor
V září roku 2009 se seznámily zakladatelky našeho hospice a při prvním setkání padla volba na mobilní, tedy domácí hospic. U příležitosti pátého výročí tohoto setkání jsme uspořádali na zahradě Sboru Církve bratrské v Táboře Zahradní party pro zaměstnance, dobrovolníky a příznivce našeho hospice. Ač jsme se vzhledem k přívalovému dešti byli nuceni urychleně přesunout do společenských prostor domu Sboru, bylo setkání velmi milé a doufáme, že si ho za pět let opět zopakujeme.

28. 7. - 1. 8. 2014
Stěhování Domácího hospice Jordán
Z důvodu potřeby větších prostor jsme opustili Žižkovu ulici v centru Tábora a přesídlili na Maredův Vrch do Bydlinského ulice, kde nám bylo pronajato přízemí rodinného domu. Díky tomu máme velký prostor pro půjčovnu pomůcek, hezkou poradnu a dostačující zázemí pro pracovníky hospice. Také je vyřešen i problém s prostorem pro námi organizované akce, o parkování ani nemluvě.

25.6.2014
Výlet pro dobrovolníky DHJ, Tábor
Předprázdninového pěšího výletu pro dobrovolníky na Harrachovku se zúčastnili současní, minulí i budoucí dobrovolníci DHJ. Společně s nimi se na cestu vydala i koordinátorka dobrovolníků Zdenka Vaňková. Jsme rádi, že vás, naši milí dobrovolníci, máme.

24.6.2014
Kurz první pomoci pro dobrovolníky DHJ, Tábor
Na tento den jsme připravili pro naše dobrovolníky kurz první pomoci. Kurz pod vedením záchranářky ZZS Radky Krygarové proběhl v prostorech našeho hospice.

23.6.2014
Koncert pěveckého sboru Novita, Tábor
Smíšený pěvecký sbor Novita vystoupil v Gotickém sále Husitského muzea pod vedením sbormistryně Evy Králové. Výtěžek koncertu 3130 Kč bude použit na provoz DHJ. Děkujeme Novitě za opětovnou podporu naši činnosti!

19.6.2014
Benefiční představení Čtyři dohody, Festival vína Tábor

Součástí programu Festivalu vína bylo i benefiční představení Jaroslava Duška Čtyři dohody. Výtěžek byl věnován Domácímu hospici Jordán a dětskému klubu Janíček o.p.s.. Děkujeme pořadatelům Festivalu vína za stálou podporu!

19.6.2014
Setkání pečujících Čaje, Tábor

Poslední předprázdninové Čaje byly věnovány řešení konfliktů ve vztazích při pečování. Setkání vedla psychoterapeutka Yvona Kunová.

18.6.2014
Den otevřených dveří DHJ, Tábor

Ve středu 18. června jsme „otevřeli dveře“ zájemcům o náš hospic. Návštěvníci si prohlédli jak veřejné prostory, tak i zázemí hospice. Naše pracovnice odpovídali na obecné i velice konkrétní dotazy týkající se hospicové péče. Na závěr dne bylo připraveno krátké hudební vystoupení, které přilákalo a i potěšilo spoustu zvědavců.
Děkujeme vám za návštěvu!

11.6.2014
Vzpomínkové setkání pro rodiny pacientů hospice, DHJ Tábor

I péče o pozůstalé je součástí činnosti našeho hospice. Během vzpomínkových setkání si pozůstalí našich pacientů mohou vyměnit zkušenosti s tím, jak se vyrovnávají se ztrátou svého blízkého či si prostě jen popovídat a zavzpomínat.

9.6.-10.6.2014
Kurz kinestetiky, Rajhrad u Brna

Kurzu kinestetiky v Rajhradě u Brna (jedná se o pohybový a komunikační koncept, jehož poznatky pomáhají ošetřujícím v péči o nemocného či postiženého vykonávat pohyb společně s nemocným při co nejmenším užití síly. Velkým přínosem je minimalizování bolestivých podnětů pro nemocného a zároveň se snižuje riziko poškození pohybového aparátu ošetřujícího) se zúčastnily naše dvě pracovnice Jana Holienková a Zdenka Vaňková. Součástí doprovodného programu kurzu byla i prohlídka Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna.

4.6.2014
Týmová supervize

Pravidelná supervize týmu našeho domácího hospice proběhla pod vedením psychoterapeutky Mgr. Elen Strupkové

2.6. -3.6.2014
Kurz dokumentace sociálních služeb, Praha

Kurzu zaměřeného na problematiku související s prací s osobními údaji uživatelů sociálních služeb se za náš hospic zúčastnila sociální pracovnice Eva Špallová.

29.5.2014
Setkání pečujících Čaje

Tématem únorového setkání pečujících byly Duchovní potřeby nemocných. Besedu vedla psychoterapeutka a nemocniční kaplanka Mgr. Elena Strupková.

28.5.2014
Setkání APHPP, Praha

Sociální pracovnice Eva Špallová se zúčastnila setkání APHPP (Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče). Hlavním tématem setkání bylo seznámení se s podrobnostmi k novele zákona o sociálních službách a chystané změně druhologie sociálních služeb.

23.5.2014
Noc kostelů- beseda, Tábor

V rámci akce Noc kostelů proběhlo v kostele Proměnění Páně v Táboře promítání dokumentu Zuzany Dobiášové „Doma to je něco úžasnýho“. V následné debatě jsme s diváky besedovali o domácí hospicové péči a činnosti našeho hospice.

21.5.2014
Revize v půjčovně kompenzačních pomůcek

V půjčovně kompenzačních pomůcek, která je součástí DHJ, proběhla revize pomůcek.

20.5.2014
Beseda na faře, Římskokatolická farnost Soběslav

Naše paní ředitelka Marie Sovadinová byla pozvána Římskokatolickou farností v Soběslavi na besedu o činnosti Domácího hospice Jordán.

29.4.2014
Přednáška o činnosti DHJ, Mladá Vožice

Marie Sovadinová byla pozvána na vikariátní setkání kněží v Mladé Vožici. Představila zde činnost domácího hospice a zodpověděla otázky týkající se paliativní péče. Musíme zakladatelku DHJ pochválit, neboť po jejím vystoupení se nám přihlásil nový dobrovolník.

29.4.2014
Přednáška v ZŠ Orbis Pictus, Tábor

Naše vedoucí sociálních služeb a koordinátorka dobrovolníků Eva Špallová během přednášky v ZŠ Orbis Pictus seznámila žáky s možnostmi dobrovolnictví v různých oblastech, s fungováním neziskových organizací a s variantami získávání finančních prostředků pro neziskové organizace. Po teoretické přednášce následovala část praktická, při níž si žáci vyzkoušeli zpracování projektu pro neziskovou organizaci.

27.4.2014
Dobročinný koncert "Italský šarm pro Tábor". Komorní orchestr Bolech

Komorní orchestr Bolech připravil pod záštitou velvyslance Itálie v Praze Dobročinný koncert "Italský šarm pro Tábor". Společně s Komorním orchestrem vystoupila italská klavírní virtuózka Irene Veneziano, jejíž výkon zvedl diváky ze sedadel. Součástí programu večera byla i zdařilá vystoupení hostů Bolechu pěvkyně Karolíny Bubleové Berkové, kytaristy Vojtěcha Vrtišky a části Tábor Superstar Bandu. Výtěžek koncertu věnovali organizátoři na provoz našeho hospice.
Srdečně děkujeme organizátorům a účinkujícím za zájem o náš hospic a podporu.

26.4.2014
IX. den hospicové paliativní péče v Prachaticích

Dne hospicové paliativní péče v Prachaticích se za náš hospic zúčastnily MUDr. Helena Staňková, Alena Zděnková a Jana Holienková. Po vyslechnutí zajímavých a podnětných přednášek následovala prohlídka prachatického hospice a Domova matky Vojtěchy.

24.4.2014
Návštěva klavírní virtuosky Irene Veneziano v DHJ

Italská klavírní virtuoska Irene Veneziano byla hostem benefičního koncertu orchestru Bolech, jehož výtěžek byl věnován na provoz našeho hospice. Irene si prohlédla náš hospic a zajímala se i o naší činnost. Celé setkání proběhlo ve velmi milé atmosféře. Děkujeme Irene za návštěvu a hlavně za její vystoupení na koncertu Bolechu.

24.4.2014
Setkání pečujících Čaje

Tématem dubnového setkání pečujících bylo: Paměť, její testování a možnosti pobytových služeb pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Přednášku, která se konala v G-Centru, připravila Bc. Magdalena Drbalová, vrchní sestra Domova pro seniory v Chýnově

23.4.2014
Týmová supervize

Supervize týmu našeho domácího hospice proběhla pod vedením psychoterapeutky Mgr. Elen Strupkové

22.4.-23.4 .2014
Certifikovaný kurz Péče o pacienta, Plzeň

V rámci naší stálé snahy o zlepšování námi poskytovaných služeb se zúčastnila jedna ze sester certifikovaného kurzu Péče o pacienta se zavedeným portem ve Fakultní nemocnici v Plzni.

15.4.2014
Setkání se seniory v Mladé Vožici

Eva Špallová a Marie Sovadinová se setkaly se seniory v Mladé Vožici. Přestože jsme hovořili o domácí hospicové péči, o "těžkých životních situacích", o posledních věcech člověka, čase rozhodování, pečování a loučení byla na setkání velmi příjemná atmosféra. Povídání o hospicové péči bylo přítomno 42 seniorů z Mladé Vožice a okolí. Děkujeme paní Trejbalové a Klubu seniorů za pozvání.

12.4.2014
Bleší trh číslo 6

V sobotu 12.dubna jsme se opět sešli ve velkém sále táborské restaurace Střelnice nad stoly zaplněnými věcmi, které nám byly věnovány k prodeji na benefičním Bleším trhu.
Děkujeme dárcům, provozovateli restaurace Střelnice za laskavé zapůjčení prostor, dobrovolníkům a našim příznivcům. Bez Vás všech by se nemohl uskutečnit již v pořadí šestý Bleší trh na podporu Domácího hospice Jordán. Zájem veřejnosti nás velmi těší a výtěžek dubnového Blešího trhu- 65213 Kč bude zcela použit na provoz hospice.

7.4.-9.4 .2014
Certifikovaný kurz, Plzeň

Ve Fakultní nemocnici v Plzni proběhl certifikovaný kurz Katetrizace močového měchýře u mužů. Za náš hospic se teoretické části kurzu zúčastnila jedna sestra.

6.4 .2014
Beseda, Dům U Beránka České Budějovice

Českobudějovický Dům U Beránka připravil na Smrtnou neděli besedu "Setkání se smrtí a umíráním". Jako hosta si organizátoři přizvali spisovatele a dokumentaristu pana Viliama Poltikoviče a také i naší paní ředitelku Janu Špačkovou Chalupskou. Beseda s promítáním ukázek z dokumentárního cyklu Viliama Politkoviče „Brána smrti“ proběhla v neděli 6.4.2014 od15:00 do 19:00 hodin v Českých Budějovicích (Dům U Beránka, Krajinská 35).

6.4 .2014
Benefiční koncert jazzová kapela Tarapaca Jazz společně s kapelou Trim4, Housův Mlýn Tábor

Táborský festival vína připravil v rámci svého programu koncert kapel Tarapaca Jazz a Trim4. Koncert proběhl v Housově Mlýně v sobotu 5.dubna 2014 v 16:00. Výtěžek koncertu věnovali organizátoři Domácímu hospici Jordán a dětskému klubu Janíček.
Velice děkujeme pořadatelům Táborského festivalu vína za stálou podporu našeho hospice!

1.4.-4.4 .2014
Kurzu Elnec , Rajhrad u Brna

Naše dvě sestry se zúčastnily kurzu Elnec v Rajhradě u Brna. ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium) je mezinárodním projektem Vzdělávacího konsorcia všeobecných sester pracujících s pacienty v konečné fázi života. Hlavním cílem je zlepšení oblasti paliativní péče ve zdravotnictví. Primárním cílem kurzu je vzdělávání sester v péči o umírající nemocné.

27.3.2014
Setkání pečujících Čaje

Březnové setkání pečujících připravila psychoterapeutka Yvona Kunová. Beseda na téma Domácí pečování a jeho úskalí proběhla opět v G-Centru.

24.3.2014
Fórum mobilních hospiců, Jihlava

Za náš hospic se fóra zúčastnily Jana Špačková Chalupská a MUDr. Helena Staňková.

23.3.2014
Festival Jeden svět

V rámci festivalu Jeden svět, v kategorii Rodiny v ohrožení byl promítán dokument Poslední sny. Film citlivě zachycuje poslední týdny životů tří žen v dánském hospici. Po promítnutí filmu následovala debata na téma hospicové péče u nás s Marií Sovadinovou a Janou Špačkovou Chalupskou v Café & Gallery MP7.
web festivalu
web festivalu- film (film je v dánštině s anglickými titulky)

22.3.2014
Benefiční představení

Divadelní spolek Na šikmé ploše připravil benefiční představení Dobytí severního pólu na podporu našeho hospice. Večer byl velmi povedený a výtěžek ze vstupného, 10901 Kč, přijímáme s velkým poděkováním a plně ho využijeme na provoz Domácího hospice. Děkujeme Divadelnímu spolku za podporu a přejeme mu mnoho spokojených diváků!

foto-předání šeku
facebook spolku

22.3.2014
Kurz pro pečující

Bezplatného kurzu pro pečující, který pravidelně probíhá v prostorách Domácího hospice, se zúčastnilo 6 zájemců. Účastníci získali základní informace ze všech oblastí spojených s pečováním (zdravotní, sociální, spirituální a péče o sebe sama).

15.3.2014
Benefiční koncert, Domino Tábor a Festivia Chorus

Pěvecké sbory Domino Tábor a Festivia Chorus Velká Lhota u Dačic vystoupily společně v Gotickém sále Husitského muzea v Táboře. Koncert byl velmi povedený a výnos ze vstupného, 3623 korun, se účinkující rozhodli věnovat na provoz našeho hospice.
Děkujeme pěveckým sborům Domino Tábor (web sboru) se sbormistrem Jakubem Smrčkou a Festivia Chorus Velká Lhota u Dačic (web sboru) pod vedením MgA. Jitky Čudlé. a i partnerům celé akce- Husitskému muzeu v Táboře, Unii českých pěveckých sborů a Ochrannému svazu autorskému za podporu a finanční pomoc!

13.3.2014
Vzpomínkové setkání

V rámci našich služeb a péče se věnujeme i pozůstalým. Během vzpomínkovém setkání si pozůstalí pacientů našeho hospice mohli vzájemně popovídat a vyměnit zkušenosti s tím, jak se vyrovnávají se ztrátou svého blízkého.

12.3.2014
Setkání na téma: Život začíná a končí

Maminky z Řk farnosti Tábor připravují pravidelná Dopolední setkání rodičů, prarodičů a dětí. K debatě nad tématem „Život začíná a končí“ si organizátorky přizvaly i zástupkyně našeho hospice.
Jak mluvit s dětmi o vážné nemoci, umírání a smrti v rodině, jak pečovat o své blízké, mají být děti u péče přítomné, proč chtějí lidé umírat doma- na tyto a další otázky odpovídaly Eva Špallová a Marie Sovadinová.

10.3.2014
Koncert na podporu DHJ- Táborský festival vína

Táborský festival vína nás opět podpořil. Festival zahájil koncert skupiny Condurango s Bárou Hrzánovou. Výtěžek z koncertu (10000 Kč) byl rozdělen rovným dílem mezi Domácí hospic a dětský klub Janíček.
Děkujeme Táborskému festivalu vína za dlouhodobou podporu, které si velmi vážíme!

9.3.2014
Benefiční cvičení

Paní doktorka Sylva Musilová připravila "Benefiční cvičení pro vaše záda“. Výtěžek z akce (7920 Kč) věnovala paní doktorka našemu hospici.
Děkujeme nejen za podporu, ale i úžasné cvičení!

21.1.2014
Stáž našich pracovnic v hospici Cesta domů, téma: elektronická dokumentace

Jana Špačková Chalupská, Barbora Nováková a Eva Špallová se zúčastnily jednodenní stáže v pražském Domácím hospici Cesta Domů, kde se inspirovaly použitím elektronické dokumentace v provozu domácího hospice.

7.3.2014
Návštěva sociálních pracovnic z Nemocnice Tábor

Paní Mgr. Daniela Krištofová a Bc. Věra Prokešová přijaly naše pozvání na pracovní schůzku, na které jsme seznámili pracovnice s možnostmi našeho hospice. Děkujeme Mgr. Krištofové a Bc. Prokešové za vstřícnost. Toto setkání i nás obohatilo o spoustu nových poznatků.

27.2.2014
Setkání pečujících Čaje

Tématem únorového setkání pečujících byl Trénink paměti u seniorů. Se zájemci o toto téma se sešla v G-Centru Lucie Barešová.

22.2. – 23.2.2014
Certifikovaný základní kurz Bazální stimulace®

Zaměstnanci Domácího hospice Jordán se zúčastnili certifikovaného kurzu Bazální stimulace®. Poznatky z tohoto kurzu jistě uplatníme v péči o nevyléčitelně nemocné. Kurz proběhl za podpory Programu švýcarsko-české spolupráce.

20.2.2014
Týmová supervize

Supervize týmu našeho domácího hospice proběhla pod vedením psychoterapeutky Mgr. Elen Strupkové

20.2.2014
Stáž z Písku v DHJ

I v Písku plánují založit domácí hospic. Potencionální pan zakladatel s budoucí paní ředitelkou a zdravotní sestrou se přijeli poradit o postupu a úskalích při zakládání a vzniku domácího hospice. Držíme píseckým palce a přejeme jim úspěšnou realizaci jejich plánů.

19.2.2014
Beseda v Mladé Vožici u příležitosti Světového dne nemocných

Marie Sovadinová a Barbora Nováková se zúčastnily besedy o domácí hospicové péči, která proběhla v Mladé Vožici za účasti cca 20 posluchačů, většinou z řad seniorů. Děkujeme za pozvání a milé setkání.

14.2.2014
Školení: Úprava písemností

V prostorách domácího hospice proběhlo krátké školení o úpravě písemností. Školení se zúčastnil celý tým hospice. Školení připravila dobrovolnice našeho hospice paní Libuše Bláhová.

12.2.2014
Beseda o dobrovolnictví v Městské knihovně Tábor

Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Táboře jsme připravili Besedu o dobrovolnictví v Domácím hospici Jordán. Přednášku připravila a na dotazy odpovídala naše vedoucí sociálních služeb a koordinátorka dobrovolníků Evou Špallovou. Beseda předcházela chystanému únorovému dobrovolnickému kurzu.

30.1.2014
Setkání pečujících Čaje

První letošní setkání pečujících bylo na téma Možnosti psychiatrické péče o lidi s demencí. Přednášku připravila MUDr. Marta Říhová. Setkání proběhlo opět G-Centru.

23.1.2014
Stáž sester nového domácího hospice z Chebu v našem hospici

Vrchní sestra a sestřička z Hospice Sv. Jiří v Chebu se přijely inspirovat a získat nové zkušenosti v domácí hospicové péči. Jedna ze sestřiček se díky laskavosti naší pacientky mohla zúčastnit i návštěvy v rodině a tím si vyzkoušet i práci v terénu.

22.1.2014
Přednáška pro NNO

Ve středu 22. ledna jsme uspořádali pro pracovníky neziskových organizací na Táborsku přednášku na téma: Paliativní péče v praxi, aneb služby domácího hospice.
Tato akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce.

21.1.2014
Stáž našich pracovnic v hospici Cesta domů, téma: elektronická dokumentace

Jana Špačková Chalupská, Barbora Nováková a Eva Špallová se zúčastnily jednodenní stáže v pražském Domácím hospici Cesta Domů, kde se inspirovaly použitím elektronické dokumentace v provozu domácího hospice.

17.1.2014
Stáž sociální pracovnice a vrchní sestry z Litoměřic v DHJ

V Litoměřicích vzniká i domácí hospic při Hospici sv. Štěpána, který je hospicem lůžkovým. S pracovnice jsme si vzájemně vyměnili zkušenosti o specifikách domácí a lůžkové hospicové péče. Přejeme Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích úspěch v rozšiřování činnosti.

8.1.2014
Týmová supervize

Supervize týmu našeho domácího hospice proběhla pod vedením psychoterapeutky Mgr. Elen Strupkové

4.1.2014
Sobota otevřených srdcí

Městská knihovna Planá nad Lužnicí ve spolupráci s Klubem plánských dam, plánskými skauty, pěveckým sborem Harmonie, městem Planá nad Lužnicí a Římskokatolickou farností Planá nad Lužnicí připravili na 4.1.2014 krásnou akci -Sobotu otevřených srdcí.
Na pořadu dne byl od 10 hodin dobročinný bazar v Městské knihovně, od 15 hodin vernisáž výstavy obrazů v obřadní síni MěÚ (dražba výtvarných děl proběhla začátkem února), od 16 hodin proběhla beseda a prezentace činnosti Domácího hospice Jordán v městské knihovně a na závěr dne se od 18 hodin uskutečnil Tříkrálový koncert pěveckého sboru Harmonie v kostele sv. Václava.
Naše paní ředitelka Jana Špačková Chalupská se spolu s Marií Sovadinovou zúčastnily odpolední vernisáže, besedy a koncertu, na kterém jim pan starosta Plané nad Lužnicí předal šek ve výši 10000 Kč. O akci napsal i Táborský deník: článek.

Děkujeme všem organizátorům za přípravu a uskutečnění úžasné akce, výtvarníkům Zdeňku Bártovi, Nadě Kubartové a Haně Jinderlově za věnování svých děl do aukce na podporu hospice a samozřejmě všem návštěvníků akce!

 
A A A › Velikost textu

 

ilu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilu

 

ilu

 

 

 

 

ilu

 

 

 

 

ilu
ilu

 

ilu

ilu 

ilu 

ilu

ilu 

ilu

 

 

iluilu

 

iluilu
Koncert Komorního orchestru Bolech
(Foto: David Peltán)

 

ilu
 

 

ilu
Irene Veneziano v DHJ (vpravo)


 
ilu
 

ilu

 

 

 

ilu

 

ilu

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilu

Zdeněk Bárta, Naďa Kubartová,a Hana Jinderlová- výtvarníci, kteří věnovali 4 díla do aukce pro náš hospic,
společně s Janou Špačkovou Chalupskou. (Sobota otevřených srdcí, Planá nad Lužnicí)