Domácí hospic Jordán

Rok 2015

15.12.2015
Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor
Poslední Čaje v roce 2015 byly věnovány tématu: Praktické použití kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a pomůcek pro sebeobsluhu. Setkání připravila a vedla Mgr. Marcela Kryski.

12.12.2015
Bleší trh, Spolkový dům Střelnice Tábor
V sobotu 12.12.2015 se opět konal v malém sále restaurace Střelnice v Táboře bleší trh.
Děkujeme Střelnici, dobrovolníkům, dárcům, kupujícím.
Při pohledu "z venku" vypadá organizace "Blešáku" možná jednoduše, ale věřte, že je to několik náročných týdnů před a po. Díky všem, kdo se na konání Bleších trhů pro hospic podílí! A výnosem 70760 Kč velmi pomáháte provozu DhJ.

21.11.2015
Kurz pro pečující, DHJ Tábor
I v listopadu proběhl v prostorách hospice pravidelný bezplatný kurz pro pečující. Účastníci získali základní informace ze všech oblastí spojených s pečováním (zdravotní, sociální, spirituální a péče o sebe sama).

9.11.2015
Kurz "Dříve vyslovená přání", DhJ Tábor
Už od roku 2001 může každý občan České republiky sepsat své dříve vyslovené přání, ve kterém může popsat, co si přeje, nebo co si do budoucna nepřeje, když bude například v dlouhodobém bezvědomí (kómatu), bude trpět syndromem demence v pokročilém stádiu, nebo se ocitne v jakémkoliv jiném nepříznivém zdravotním stavu, kdy už nebude schopen o sobě rozhodovat.
Díky bezplatnému kurzu, který pořádala Cesta domů v našem hospici, se zájemci dozvěděli více o tom, co jsou to vlastně jsou dříve vyslovená přání. Kurz vedli právnička Helena Krejčíková z Právnické fakulty UK a lékařský etik Jaromír Matějek z Ústavu lékařské etiky na 3. lékařské fakultě UK, kteří srozumitelně poradili, o co se vlastně jedná, jak své dříve vyslovené přání sepsat a na co se při jeho psaní zaměřit.

4.11.2015
Vzpomínkové setkání, DhJ Tábor
Listopadového Vzpomínkového setkání se v našem hospici zúčastnilo patnáct lidí, kteří pečovali o svého blízkého doma a využili domácí hospicovou péči. Během setkání se zúčastnění měli možnost setkat s hospicovým týmem i dalšími lidmi, kteří prožili se svými blízkými poslední čas a mohli se podělit o svůj životní příběh v čase pečování, o vzpomínky jak smutné, tak i úsměvné a veselé a o to, co jim nemoc jejich blízkého vzala, ale i přinesla. Kdo měl zájem, mohl také přinést fotografii svého blízkého do Knihy vzpomínek, která je uložena v hospici a připsat vzkaz svému blízkému.

4.11.2015
Zádušní mše, Děkanský kostel Tábor
U příležitosti pátého výročí vzniku Domácího hospice Jordán jsme uspořádali zádušní mši za pacienty, kteří byli v péči našeho hospice od roku 2010.
Zádušní mše se konala ve středu 4. listopadu v kostele Proměnění Páně na Žižkově náměstí v Táboře. Zúčastnění měli také i možnost zapálit si svíčku za svého blízkého. Zádušní mši celebroval a citlivě provázel slovem P. Michal Pulec, kterému děkujeme za spolupráci nejen při této mši, ale i v případě potřeby duchovního doprovázení u našich pacientů a rodin.

31.10.2015
Benefiční koncert pro DhJ, Děkanský kostel Tábor
Poslední říjnový den proběhl v Děkanském kostele na Žižkově náměstí nádherný koncert- Requiem W. A. Mozarta v podání operního souboru a orchestru Jihočeského divadla. 330 diváků zaplnilo prostor kostela a díky nim získal hospic téměř 40 tisíc Kč na provoz.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na uspořádání koncertu- firmě ComettPlus, Nadačnímu fondu Avast, panu faráři Michalu Pulcovi, městu Tábor, Infocentru, našim dobrovolníkům a samozřejmě Jihočeskému divadlu. Mediální partner koncertu, Český rozhlas České Budějovice, připravil i krátký rozhovor s panem dirigentem, který bude odvysílán nejen na stanici České Budějovice, ale i na Vltavě.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli a tím podpořili náš hospic.

23.10.2015
Koncert k Světovému dni hospiců, Divadlo Oskara Nedbala Tábor
V pátek 23. října se odehrál koncert Mezi dvěma světy, hudbou baroka a soudobou hudbou Jiřího Sychy. Bylo to krásné a velmi silné setkání s duchovní hudbou současnosti a hudbou baroka.
Velmi děkujeme Jiřímu Sychovi, Veronice Sychové, Lucii Duškové, Michalovi Duškovi, Filipu Dvořákovi a Martinovi Týmlovi, kteří nás provedli mezi dvěma světy a Lucii Kopřivové Markovové za průvodní slovo.
Koncert se uskutečnil díky podpoře Programu švýcarsko- české spolupráce Ministerstva zdravotnictví.

22.-23.10.2015
Kurz Inspirace pro vedení hospiců, Centrum paliativní péče Praha
Šedesát vedoucích pracovníků z českých a slovenských hospiců, včetně zástupců našeho hospice, se sjelo ve čtvrtek do Prahy, aby na kurzu Inspirace pro vedení hospiců diskutovali o tom, jak vést lépe své týmy. Inspirací pro účastníky byly i zkušenosti ostřílených manažerů - Matěje Lejsala z Domova Sue Ryder a Dame Barbary Monroe, bývalé ředitelky prvního hospice na světě, která dlouhá léta úzce spolupracovala se samotnou zakladatelkou hospicového hnutí, Cicely Saunders.

17.10.2015
Bleší trh, Spolkový dům Střelnice Tábor
V říjnovou sobotu se konal v Malém sále restaurace Střelnice opět bleší trh na podporu DHJ. V nabídce bylo oblečení, obuv, kabely, šperky, kuchyňské vybavení, knihy, obrázky, dekorace, hračky a vše co nabízející již nepotřebovali, ale druhé ještě potěšilo. Výtěžek trhu je úžasných 71159 korun! Velice děkujeme všem dárcům, kteří věnovali věci, a kupujícím, kteří je koupili. Děkujeme také Střelnici, všem dobrovolníkům, bez nichž bychom se neobešli, studentům ze Soukromého gymnázia a žákům CZŠ Orbis Pictus, kteří nám pomáhají se stěhováním věcí na trh a z trhu. Děkujeme!!

9.10.2015
Benefiční představení pro DhJ, Spolkový dům Střelnice Tábor
Divadlo Víti Marčíka připravilo na podporu našeho hospice benefiční představení hry O holčičce, která se ještě nenarodila. Představení pojednávalo o touze dědečka po vnučce, o oslu Abrahamovi, o koníku Apačovi a o stromu života, co mluvil o světě viditelném a neviditelném a také o nebi.
Děkujeme Víťovi Marčíkovi za krásný večer, Vám všem, kdo jste přišli, za podporu, Střelnici za přívětivé přijetí, našim dobrovolníkům za pomoc a také děkujeme všem prodejním místům, kde se prodávaly lístky.

4.9.2015
Výstava JIN&JANG aneb Světlo a temnota (ne)všedního života, Tábor
V Café Budík v Táboře byla 4. září vernisáží zahájena benefiční výstava fotografií "JIN&JANG aneb Světlo a temnota (ne)všedního života" autora Michala Kaczora. Výstava byla ukončena 31.10.2015 a její výnos 11040 Kč věnoval Michal Kaczor (www.michalkaczor.cz) na provoz našeho hospice. Z této částky může hospic dofinancovat cca devět dní péče o jednoho pacienta. Děkujeme!

28.8.2015
Zahájení putovní výstavy Židlička pro hospic, Tábor
Pavel Klíma opět vymyslel zajímavou akci na podporu našeho hospice. Letos je to putovní výstava Židlička pro hospic (školková židlička v dílně různých výtvarníků). Výstava proběhla v galerii U Radnice v Táboře od 26.8.2015 do 26.9. 2015 a nyní se přesouvá do dalších měst. Až výstava doputuje zpět do Tábora(rok 2016), tak proběhne dobročinná aukce na podporu našeho hospice. Děkujeme a těšíme se!

25.6.2015
Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor
Poslední předprázdninové Čaje byly věnovány velice aktuálnímu tématu kyberšikany. Setkání připravil a vedl Bc. M. Kaczor.

25.6.2015
Školení BOZP a PO, DHJ Tábor
Celý tým domácího hospice se zúčastnil školení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a Požární ochrany (PO) .

24. 6.2015
Odborná konference, DH Cesta domů Praha
V Centru dohody na pražském Hradčanském náměstí proběhla konference pro odbornou veřejnost s názvem DŘÍVE VYSLOVENÁ PŘÁNÍ PACIENTA - JAK JE SPRÁVNĚ PLNIT, kterou organizoval domácí hospic Cesta domů. Účastníkům, mezi kterými byly za DHJ naše lékařka MUDr. Helena Staňková, sociální pracovnice Eva Špallová a zdravotní sestra Věra Tichá, se dostaly informace o právním institutu dříve vyslovených přání od lékařské právničky Heleny Krejčíkové, primářky Cesty domů Ireny Závadové, ředitele Centra paliativní péče Martina Loučky a lékařského etika Jaromíra Matějka.

19.6.2015
Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor
Farmářský klub zábavy připravil v zahradě táborské restaurace Střelnice dobročinný koncert kapel Vrámci Možností , Tikot , Hodně Podně a Voni.
Výtěžek koncertu organizátoři věnovali na provoz našeho hospice. Děkujeme za podporu!

17.6.2015
Školení, DHJ Tábor
V DHJ proběhlo školení řidičů referenčních vozidel.

12.6.2015
Koncert pěveckého sboru Novita, Tábor
Děkujeme pěveckému sboru Novita za krásný koncert a podporu našeho hospice. Koncert proběhl v klášterním kostele Narození Panny Marie na náměstí Mikuláše z Husi v Táboře a jeho výnos 6152 korun byl použit na provoz hospice.
Děkujeme pěveckému sboru Novita a manželům Sychovým za dlouhodobou podporu DHJ!

12.6.2015
Podpůrná skupina, DHJ Tábor
I v červnu se konalo setkání Podpůrné skupiny pro krátkodobě i dlouhodobě pečující rodinné příslušníky. Podpůrná skupina, vedená psychoterapeutkou Yvonou Kunovou a připravovaná ve spolupráci s Nadačním fondem Magdaléna, nabízí pomoc ve zvládání psychické zátěže, umožňuje setkání s dalšími pečujícími, výměnu zkušeností a i načerpání nových sil.

10.6.2015
Kurz pro dobrovolníky - První pomoc, DHJ Tábor
V rámci vzdělávacího kurzu pro dobrovolníky proběhla v prostorách hospice přednáška k první pomoci, kterou připravila záchranářka ZZS Radka Krygarová.

29. 5.2015
Noc kostelů, Tábor
K programu oblíbené Noci kostelů přispěl i náš hospic, a to výstavou fotografií o DHJ. Děkujeme za Váš zájem o naši činnost.

28. 5.2015
Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor
Škola zad pro pečující. Tak znělo téma květnových Čajů, které pro zájemce připravil Bc. Milan Prudký.

28. 5.2015
Konference Podpora pečujících osob, České Budějovice
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a Teologická fakulta Jihočeské univerzity uspořádali konferenci "Podpora pečujících osob". Hlavním tématem konference byla problematika postavení pečujících osob ve společnosti, s jakými problémy se setkávají lidé se zdravotním postižením a ti, kteří o ně pečují. Za DHJ se konference zúčastnily Eva Špallová, Věra Šimková a Zdenka Vaňková.

27. - 29. 5.2015
Certifikovaný kurz, Praha
Naše vrchní sestra Barbora Nováková se zúčastnila Certifikovaného kurzu katetrizace močového měchýře.

23. 5.2015
Benefiční koncert pěveckého sboru Effatha, Tábor
Děkujeme pěveckému sboru Effatha a sboru Církve Bratrské v Táboře za krásný koncert, kterým proběhl v sobotu 23. května v modlitebně sboru Církve bratrské v Táboře. Výtěžek koncertu využijeme na financování provozu hospice.

20. 5.2015
Beseda o pečovatelských a hospicových službách, Planá nad Lužnicí
Římskokatolická farnost Planá nad Lužnicí připravila pro zájemce besedu "Co srdce dává, neztrácí o pečovatelských a hospicových službách. Služby DHJ a principy paliativní a hospicové péče představila Marie Sovadinová.

20. 5.2015
Certifikovaný kurz- Paliativní péče, SZS a VOŠZ Zlín
Naše zdravotní sestra Alena Zděnková se zúčastnila a závěrečnou zkouškou zakončila CK – Paliativní péče. Tento kurz byl zahájen týdenní teoretickou výukou v lednu a únoru a poté následovala praktická část, která probíhala v akredito­vaných pracovištích, a to v Komplexním onkologickém centru KNTB a.s. Zlín a v Hospici Citadela ve Valašském Meziříčí.

15.5.2015
Podpůrná skupina, DHJ Tábor
V květnu proběhlo další setkání Podpůrné skupiny pro krátkodobě i dlouhodobě pečující rodinné příslušníky, které jsme připravili ve spolupráci s Nadačním fondem Magdaléna. Podpůrná skupina, kterou vede psychoterapeutka Yvona Kunová, nabízí pomoc ve zvládání psychické zátěže, umožňuje setkání s dalšími pečujícími, výměnu zkušeností a i načerpání nových sil.

13.5.2015
Týmová supervize, DHJ Tábor
Pod vedením psychoterapeutky Mgr. Elen Strupkové proběhla supervize týmu našeho domácího hospice.

30.4.2015
Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor
Během dubnových Čajů představila naše vedoucí sociálních služeb Mgr. Eva Špallová terénní odlehčovací služby, které nabízí náš hospic.

28.4.2015
Regionální konference paliativní a hospicové péče, Tábor
Letos poprvé jsme si vyzkoušeli organizaci tak velké akce jako byla Regionální konference paliativní a hospicové péče. V táborské Střelnici se sešlo více než 200 účastníků. Děkujeme všem přednášejícím za zajímavé příspěvky, účastníkům (a i přednášejícím) za milou atmosféru, dobrovolníkům za pomoc a i všem dalším, kteří svým přičiněním pomohli k hladkému průběhu celé akce.
Program konference

23.4.2015
Valná hromada Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, Tábor
V prostorách spolkového domu Střelnice náš hospic zorganizoval valnou hromadu Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Kromě stávajících pracovních skupin se tentokrát sešli také koordinátoři dobrovolníků. VH kromě jiného volila nové vedení.

22.4.2015
Fórum mobilních hospiců, Tábor
Fóra, jehož hostitelem byl letos náš hospic, se sešlo na 40 zástupců z mobilních hospiců z celé ČR. Setkání, které bylo velmi přínosné a příjemné, se zúčastnily i nově vznikající domácí hospice. Těší nás, že v Jihočeském kraji už nejsme jediným domácím hospicem a že po celé zemi vznikají další, přestože stále není domácí paliativní péče hrazená ze zdravotního pojištění.

11.4.2015
Benefiční koncert hudebně - literárního seskupení HAMAVE, Soběslav
Město Soběslav a Hudebně literární seskupení HAMAVE ve spolupráci s Římskokatolickou farností Soběslav připravili benefiční koncert, který se konal v kostele svatého Víta v Soběslavi. Výnos koncertu se organizátoři rozhodli věnovat našemu hospici. Děkujeme!

10.4.2015
Podpůrná skupina, DHJ Tábor
Ve spolupráci s Nadačním fondem Magdaléna jsme připravili podpůrnou skupinu pro krátkodobě i dlouhodobě pečující rodinné příslušníky. Podpůrná skupina, kterou vede psychoterapeutka Yvona Kunová, nabízí pomoc ve zvládání psychické zátěže, umožňuje setkání s dalšími pečujícími, výměnu zkušeností a i načerpání nových sil. První setkání se uskutečnilo v pátek 10. dubna v sídle Domácího hospice Jordán.

31.3.2015
Vzpomínkové setkání pozůstalých, DHJ Tábor
Jednou z našich služeb je i pomoc pozůstalým vyrovnat se se ztrátou svého blízkého. Březnového setkání se zúčastnilo třináct zájemců.

28.3.2015
Koncert vokálního souboru Noach, Tábor
Vokálního souboru Noach, doprovázený dívčím klezmerovým duem připravil krásný koncert hebrejských písní v děkanském kostele v Táboře na Žižkově náměstí. Výtěžek koncertu byl věnován na provoz našeho hospice.
Děkujeme!

26.3.2015
Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor
Pro březnové Čaje připravila Bc. Šárka Váchová téma „Důchody- co Vás zajímá?“

11.3.2015
Bilanční setkání Domácího hospice Jordán, DHJ Tábor
V rámci bilančního setkání týmu DHJ proběhla prezentace dosažených výsledků naši práce a byly vytýčeny cíle nové.

10.3.2015
Přednáška o DHJ, Střední škola obchodu, služeb a řemesel, Tábor
Vedoucí sociálních služeb DHJ Eva Špallová a koordinátorka dobrovolníků Zdenka Vaňková se setkaly se studenty táborské Střední školy obchodu, služeb a řemesel. Přednáška byla zaměřena na činnost Domácího hospice Jordán a možnosti dobrovolnictví v hospici.

9.3.2015
Školení, Praha 
Vzhledem k neustálé potřebě zlepšení počítačového a programového vybavení našeho hospice pro zjednodušení a i zkvalitnění jeho provozu zúčastnily se Jana Špačková Chalupská a Eva Špallová školení, na kterém se seznámily s možnostmi softwaru pro mobilní hospice. Školení zorganizovala organizace Most k domovu.

7.3.2015
Kurz pro pečující, DHJ Tábor 
Opět jsme připravili bezplatného kurzu pro pečující, který pravidelně probíhá v prostorách Domácího hospice. Účastníci získali základní informace ze všech oblastí spojených s pečováním (zdravotní, sociální, spirituální a péče o sebe sama).

4.3.2015
Týmová supervize, DHJ Tábor
Pod vedením psychoterapeutky Mgr. Elen Strupkové proběhla supervize týmu našeho domácího hospice.

26.2.2015
Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor
Při únorovém setkání nám fyzioterapeut Bc. Milan Prudký poradil jak rehabilitovat v domácím prostředí.

25.2.2015
Kurz dobrovolníků, DHJ Tábor
Poslední únorovou středu proběhlo úvodní setkání letošního kurzu pro nové dobrovolníky našeho hospice. Do kurzu se přihlásilo 5 dobrovolníků. Ředitelka Jana Špačková Chalupská a sociální pracovnice Eva Špallová představily dobrovolníkům činnost Domácího hospice a roli dobrovolníků v hospici.

22.2.2015
Přednáška, Církev bratrská v Kladně
Marie Sovadinová, zakladatelka DHJ, seznámila posluchače jak s historií vzniku Domácího hospice Jordán, tak i s náplní činnosti domácího hospice.

19.2.2015
Přednáška, Střední zdravotnická škola Tábor
Naše vedoucí sociálních služeb Eva Špallová a koordinátorka dobrovolníků Zdenka Vaňková připravily přednášku o dobrovolnictví pro studentky Střední zdravotnické školy v Táboře. Je milé, že se se studentkami této školy pak setkáváme i na našich akcích, kde nám pomáhají s organizací. Děkujeme.

2.2.2015
Seminář Paliativní péče v praxi, DHJ Tábor
Seminář věnovaný paliativní péči v praxi, roli rodiny, prožívání nevyléčitelné nemoci a blížící se ztráty jsme připravili pro nestátní neziskové organizace v prostorách našeho hospice. Semináře se zúčastnilo 13 posluchačů.

31.1.2015
Stáž v hospici, Čerčany
Koordinátorka dobrovolníků Zdenka Vaňková absolvovala stáž v lůžkovém hospici v Čerčanech, kde se zajímala hlavně o informace týkající se dobrovolnictví.

29.1.2015
Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor
Lednové Čaje byly věnovány tématu: Opatrovnictví dle nového občanského Zákoníku. Besedu vedla Bc. Tereza Horská.

21.1.2015
Týmová supervize, DHJ Tábor
Pod vedením psychoterapeutky Mgr. Elen Strupkové proběhla supervize týmu našeho domácího hospice.

15.1. - 16.1.2015
Kurz Bazální stimulace, DHJ Tábor
Díky podpoře Projektu švýcarsko-české spolupráce mohli zaměstnanci DHJ absolvovat certifikovaný nástavbový kurz Bazální stimulace. Kurz vedla Bc. Helena Dvořáková.

 
A A A › Velikost textu

ilu

 

ilu

 

ilu

 

ilu

 

ilu

 

ilu

 

ilu

 

ilu

 

ilu

 

ilu

 

ilu

 

ilu

 

ilu

 

ilu

 

ilu

 

ilu

 

ilu

 

ilu

 

 
 

ilu
 

ilu