Domácí hospic Jordán

Rok 2016

15.12.2016
Divadelní představení, FS Českobratrské církve evangelické, Praha 5
Ve čtvrtek 15. prosince sehrál soubor Drak N´ Roses (pánové Jan Růžička a Richard Dračka)pro děti i dospělé loutkové představení Zajíc v sedmém nebi. Večer to byl opravdu zábavný a díky věnovanému výnosu ze vstupného pomohl i našemu hospici!
Děkujeme!

11.12.2016
Adventní koncert pro hospic, Kostel Nejsvětější trojce,Nadějkov
Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí připravil na třetí adventní neděli Adventní koncert pro Domácí hospic Jordán. Pro potěchu srdce a zpříjemněni předvánoční atmosféry vystoupil Chrámový sbor z Votic.
Okrašlovací spolek se rozhodl celý výtěžek věnovat na provoz našeho hospice (opět!).Děkujeme!

26.11.2016
Dobročinná aukce, Obrazárna Špejchar, Želeč
Pánové Pavel Klímova a Pavel Talich pro nás zorganizovali již třetí Dobročinnou aukci. Zájemci si mohli vybrat z uměleckých děl, která darovalo přes 40 umělců a mecenášů. V Želečském Špejcharu se tak dražily obrazy, sošky, sklenice od Bořka Šípka, o židličkách ani nemluvě. Jedním z hlavních bodů večera byla dražba unikátní Zlaté Bible. Součástí večera bylo také hudební vystoupení pánů Michala Nováka a Martina Kunerta.
Byl to pro nás všechny neuvěřitelný večer a získaná částka 398 440 Kč je pro nás neskutečně krásná.
Děkujeme všem, kdo se na aukci podíleli - organizátorům, umělcům, dobrovolníkům, manželům Novákovým ze Špejcharu, hudebníkům, vinotéce U Černého kocoura a zeleného stromu, Dětské psychiatrické nemocnici Opařany, našim dobrovolníkům. A samozřejmě děkujeme všem, kteří se aukce zúčastnili. Děkujeme!!

Článek o aukci v Táborském deníku naleznete zde.
Rozhlasovou reportáž si můžete přehrát zde.
Fotografie z aukce naleznete ve fotogalerii.

5.11.2016
Bleší trh, Spolkový dům Střelnice, Tábor
Sobotní bleší trh zaznamenal vynikající výtěžek: 69.725 Kč!
Díky vám všem, kdo jste darovali nebo přišli a nakoupili.
Díky i vám všem, kdo jste se ve svém volném čase podíleli na organizaci blešího trhu - nosili, třídili, balili, vozili, vybalovali, skládali...
Díky vám všem, kdo jste prodávali, usmívali se, vysvětlovali...
Díky panu Josefovi Némethovi za poskytnutí Střelnice.

3.11.2016
Zádušní mše, kostel Narození Panny Marie, Tábor
Římskokatolická farnost Tábor připravila pro náš domácí hospic, pozůstalé rodiny a všechny zájemce Zádušní mši. Mše proběhla ve čtvrtek 3.listopadu 2016 od 17:00 hodin do 18:00 v kostele Narození Panny Marie na Náměstí Mikoláše z Husi v Táboře.

2.11.2016
Přednáškový cyklus, kostel Narození Panny Marie, Tábor
Právě na Dušičky začal nový přednáškový cyklus "S hospicem o životě". Svojí přednáškou jej zahájila PhLic. Kateřina Lachmanová, ThDr. Kdo přišel 2. listopadu do kostela Narození Panny Marie v Táboře, mohl se zaposlouchat, zamyslet a diskutovat s hospicem o životě.

26.10.2016
Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor
Říjnové Čaje byly věnovány tématu: Bezpečná manipulace s málo pohyblivým a nepohyblivým člověkem. Setkání připravil a vedl Bc. Milan Prudký.

21.09.2016
Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor
Poprázdninové Čaje byly věnovány tématu: Tísňová péče pro seniory. Setkání připravil a vedl ředitel Života 90 pan Zdeněk Jelínek.

29.06.2016
Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor
Předprázdninové Čaje byly věnovány tématu: Jak Vám může pomoci Poradenské centrum při Svazu neslyšících a nedoslýchavých. Setkání připravila a vedla Bc. Ivana Entlicherová.

1.6.2016
Otevření Dobročinného obchodu DhJ, Tábor
Ve středu 1. června v 10:00 byl zahájen provoz našeho nového Dobročinného obchodu.
Najdete nás v prvním patře "nové" části Obchodního domu Dvořák.
Veškeré informace k obchodu sledujte na webu nebo na facebooku obchodu

Výtěžek z prodeje bude použit pro financování provozu hospice!
Fotografie z otevření ve fotogalerii.

1.6.2016
Večery u kapucínů, Klášter kapucínů, Praha
Ve středu 1. června proběhl v kapucínském klášteře na Hradčanech benefiční večer náš hospic. Jan Matěj Rak se svou kytarou a bratři kapucíni připravili krásný večer. Za výtěžek 10747 Kč, který nás nejen překvapil, ale hlavně velmi potěšil, budou zakoupeny léky pro naše pacienty. Děkujeme bratrům kapucínům za výběr našeho hospice pro svůj 62. benefiční večer a milé provázení celým večerem. Děkujeme paní Radce Rozkovcové za organizaci celého večera a panu Janu Matěji Rakovi nejen za vstřícnost, ale hlavně za krásný koncert, který pohladil.
Fotografie z akce ve fotogalerii.

1.6.2016
Odborný seminář, APSS, Praha
Eva Špallová se zúčastnila unikátního semináře "Pokojná smrt - akceptace a základy komunikace", který pořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Seminář měl za cíl odtabuizovat téma smrti, pomoci pracovníkům sociálních služeb, aby se uměli se smrtí vyrovnat a aby o ní mohli mluvit nejen s klienty, ale i jejich nejbližšími.

25.05.2016
Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor
Květnové Čaje byly věnovány tématu: Řešení nejčastějších zdravotních situací v domácí péči. Setkání připravila a vedla Mgr. Ivona Pikešová.

11.5.2016
Týmová supervize, DHJ Tábor
Pod vedením psychoterapeutky Mgr. Elen Strupkové proběhla supervize týmu našeho domácího hospice.

10.5.2016
Odborný seminář, APSS, Praha
Vedoucí sociálních služeb DhJ Eva Špallová se zúčastnila odborného semináře Procedurální standardy kvality sociálních služeb, který pořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Lektorem byl Ing, Bc. Jan Sembdner (ředitel domova pro seniory v Ústeckém kraji).

9.5. - 15.5.2016
Cvičení pro hospic, Sezimovo Ústí
V neděli 15.5.2016 skončilo týdenní cvičení pro hospic, které připravilo Dětské centrum U Sovičky Soničky. Moc děkujeme Heleně a Davidovi Havlovým, Hance Fáberové a všem cvičícím! Částka 9311Kč je pro hospic velikou pomocí! Děkujeme.

27.04.2016
Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor
Dubnové Čaje byly věnovány tématu: Užití kompenzačních a rehabilitačních pomůcek v praxi. Setkání připravila a vedla Mgr. Marcela Kryski.

13.4.2016
Kulatý stůl s regionálními poskytovateli soc. služeb, KÚ Jihočeského kraje České Budějovice
Jihočeský kraj pořádá setkání s registrovanými poskytovateli sociálních služeb. Na tomto setkání budou poskytovatelé informováni o aktuálních otázkách týkajících se sociálních služeb. Za náš hospic se zúčastnili Eva Špallová a Věra Šimková.

9.4.2016
Bleší trh, Spolkový dům Střelnice Tábor
V sobotu 9.04.2016 se opět konal v malém sále restaurace Střelnice v Táboře bleší trh. Ač v netradičním termínu, "Blešák" pomohl. Děkujeme vám všem, kdo jste darovali věci na Bleší trh a všem, kdo jste přišli a podpořili Domácí hospic Jordán.
Děkujeme našim báječným dobrovolníkům, bez nichž by se trh nemohl vůbec uskutečnit. Děkujeme také všem, kdo pomáhali s odvozem věcí tam i zpět - panu řidiči, studentům Táborského soukromého gymnázia. A Spolkovému domu Střelnice za prostory pro "blešák".
A výnos: 58235 Kč!

9.4.2016
Kytarový koncert pro hospic, Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech, Tábor
Sobotní večer byl událostí hudební- v Klokotech se uskutečnil koncert pro náš hospic. Mistrovské kytary Michala Nováka a Vojtěcha Vrtišky nás nejen přenesly do minulých století, ale i pomohly.

Děkujeme oběma mistrům, kteří výtěžek svého koncertu věnovali našemu hospici. Částka 3930 Kč pro náš hospic je velikou pomocí.
Plakát k akci

18.3.2016
FF Jeden svět, ZŠ Bernarda Bolzana, Tábor
Může být robot dobrým společníkem? Může nahradit člověka?...
DhJ se opět aktivně zúčastnil filmového festivalu Jeden svět. Po promítnutí filmu Pečovatelka Alice proběhla beseda s naší sociální pracovnicí Evou Špallovou.
Více o filmu zde

12.3.2016
Nejste sami- podpůrná skupina pro pozůstalé, DHJ Tábor
V březnu proběhlo další setkání této podpůrné skupiny. Podpůrná skupina pro pozůstalé nabízí společná setkání s psychoterapeutkou Yvonou Kunovou pro všechny, kdo prožívají zármutek po smrti svého blízkého.
Podrobnější informace k podpůrné skupině- zde

11.3.2016
Podpůrná skupina, DHJ Tábor
V březnu proběhlo další setkání "Podpůrné skupiny pro krátkodobě i dlouhodobě pečující rodinné příslušníky". Podpůrná skupina, vedená psychoterapeutkou Yvonou Kunovou a připravovaná ve spolupráci s Nadačním fondem Magdaléna, nabízí pomoc ve zvládání psychické zátěže, umožňuje setkání s dalšími pečujícími, výměnu zkušeností a i načerpání nových sil.
Podrobnější informace k podpůrné skupině- zde

19.3.2016
Kurz pro pečující, DHJ Tábor
V březnu proběhl v prostorách hospice pravidelný bezplatný kurz pro pečující. Účastníci získali základní informace ze všech oblastí spojených s pečováním (zdravotní, sociální, spirituální a péče o sebe sama).

16.3.2016
Týmová supervize, DHJ Tábor
Pod vedením psychoterapeutky Mgr. Elen Strupkové proběhla supervize týmu našeho domácího hospice.

24.02.2016
Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor
Únorové Čaje byly věnovány tématu: Deprese u pečujících osob. Setkání připravila a vedla MUDr. Marta Říhová.

6.2.2016
Nejste sami- podpůrná skupina pro pozůstalé, DHJ Tábor
Pro letošní rok jsme připravili novou podpůrnou skupinu. Podpůrná skupina pro pozůstalé nabízí společná setkání s psychoterapeutkou Yvonou Kunovou pro všechny, kdo prožívají zármutek po smrti svého blízkého.
Podrobnější informace k podpůrné skupině- zde

5.2.2016
Podpůrná skupina, DHJ Tábor
I v roce 2016 budou probíhat setkání "Podpůrné skupiny pro krátkodobě i dlouhodobě pečující rodinné příslušníky". Letošní první se konalo v únoru. Podpůrná skupina, vedená psychoterapeutkou Yvonou Kunovou a připravovaná ve spolupráci s Nadačním fondem Magdaléna, nabízí pomoc ve zvládání psychické zátěže, umožňuje setkání s dalšími pečujícími, výměnu zkušeností a i načerpání nových sil.
Podrobnější informace k podpůrné skupině- zde

15.1.2016
Předání šeku od oddílu Třináctka (Jistebnice), DHJ Tábor
Oddíl vodních skautů z Jistebnice nás podporuje pravidelně již několik let. V loňském roce kromě sbírky v Jistebnici připravili i punkový koncert v Opařanech.
Výtěžek z obou akcí nám přijeli skauti předat osobně a my jim touto cestou velmi děkujeme za jejich podporu.
Jsme velmi rádi za to, že podpora hospice je tématem i pro mladé lidi.
Fotografie z předání výtěžku sbírky a koncertu ve fotogalerii.
Děkujeme vám!.

13.1.2016
Týmová supervize, DHJ Tábor
Pod vedením psychoterapeutky Mgr. Elen Strupkové proběhla supervize týmu našeho domácího hospice.

6.1.2016
Tříkrálový koncert při svíčkách, kostel Narození Panny Marie, Tábor
Náš věrný podporovatel- houslista, violista, kytarista, dirigent a skladatel Jiří Sycha připravil na podporu hospice další benefiční koncert. Koncert se uskutečnil v kostele Narození Panny Marie na "Klášterním" náměstí v Táboře. Kromě autorských vánočních písní Jiřího Sychy vystoupila s recitací Lucia Kopřivová Markovová. Děkujeme Jiřímu Sychovi a Lucii Kopřivové Markovové za krásný koncert, děkujeme P. Michalu Pulcovi za nabídnutý kostel, Josefovi Némethovi za zapůjčení samovárku na punč a všem, kteří přišli. Atmosféra byla úžasná a výtěžek 6230 Kč bude použit na domácí hospicovou péči na Táborsku.

Fotogalerie

 
A A A › Velikost textu

plakát

Dobročinná aukce

 

plakát

plakát

plakát

 

ilu

 

ilu

 

 

ilu

 

 

 

ilu

 

 

 

ilu

 

 

ilu

 

 

ilu

 

ilu