Domácí hospic Jordán

Běžecká výzva

Despite of being from different countries, we also run for the Czech Republic.
Despite of being from different nations, we also run for Czech domestic hospice!

Ač jsme z různých států, běžíme i za Českou republiku.
Ač jsme různých národností, běžíme i pro český domácí hospic!

běžecký týmběžecký tým

Domestic/Mobile hospice Jordan is a non-profit organization, private healthcare provider, registrated provider of social services – specialised social counselling, nursing services. Providing special palliative care for terminally ill persons, who wish to spend their last days at home; and for their beloved ones, who take care of them – in a radius of 25km around Tábor. The objective of this service is enabling terminally ill persons staying with their beloved ones, relieving from pain and from other difficulties on a physical and spiritual basis. Our services include: domestic hospice care, hospice counselling, palliative services, compensation aids rental, specialized courses for carers and those dealing with bereavement.

logo

logo

Mezinárodní škola v Praze byla založena v roce 1948 a je jedinou mezinárodně akreditovanou školou v České republice.
Ve škole studuje více než 750 studentů od 3 do 19 let z 58 zemí světa. Mezinárodní škola vychovává ze svých studentů zodpovědné, etické občany s kreativním uvažováním. Škola sídlí v nově vybudovaném areálu v Nebušicích a spolupracuje se Základní školou a mateřskou školou Nebušice a dalšími českými školami. Nadační fond pro vzdělávání, který byl při škole založen v roce 2002, podporuje projekty škol a organizací, které zavádějí nové vzdělávací metody a zabývají se kurikulární reformou, a to především na úrovni základních a středních škol.

běžecký tým tým hospice

link pro hlasovánílink pro hlasování

In order to get good results, we need to work hard.

Every runner makes 8kms during one training.

We have 3 trainings per week.

Each of us makes approximately 25kms per week.

Each of us has still at least
100kms ahead, before the competition starts.

Number of students: 20

Total amount of kms: 2.000kms per team.

This year we train not only in order to win!

This year we also run for the patients of Domestic hospice Jordan.

And you can valuate each kilometer by any amount you wish.

Our kilometers + Your support = Help for Domestic hospice Jordan!

Pro dobré výsledky je potřeba trénovat.

Během tréninku uběhne každý běžec cca 8 km.

Trénujeme 3x týdně.

Za týden každý z nás uběhne cca 25 km.

Do závodu zbývá každému uběhnout naběhat minimálně 100 km!

Počet studentů: 20

Součet naběhaných km: 2000 km/ tým

Letos ale netrénujeme jen kvůli vítězství!

Letos běžíme i pro pacienty Domácího hospice Jordán.

Oceňte jakoukoliv částkou námi naběhané tréninkové kilometry.

Naše kilometry + Vaše podpora = pomoc Domácímu hospici Jordán!

 

Cíl výzvy: 20000 Kč (2000 km x 10 Kč/km) / Goal of Challenge: 20.000CZK (2.000kms * 10CZK/km)

link pro hlasovánílink pro hlasování
Today´s Score: To date 21th of November 2017: 10988 CZK / Stav výzvy: Ke dni 21.11.2017: 10988 Kč

Konec výzvy: 26.11.2017 / End od Challenge: 26th of November 2017


The training diary
/ Tréninkový deník

Date/ Datum

kms/km

Total kilometers / Kilometry celkem

6th of October 2017  / 6.10.2017

9

9

9th of October 2017  / 9.10.2017

9,5

18,5

11th of October 2017  / 11.10.2017

6,5

25

13th of October 2017  / 13.10.2017

8

33

14th of October 2017  / 14.10.2017

7

40

16th of October 2017  / 16.10.2017

7

47

18th of October 2017  / 18.10.2017

9

56

20th of October 2017  / 20.10.2017

10

66

23th of October 2017  / 23.10.2017

9

75

25th of October 2017  / 25.10.2017

9

84

30th of October 2017  / 30.10.2017

9,5

93,5

1th of November 2017  / 1.11.2017

7

100,5

3th of November 2017  / 3.11.2017

9,5

110

6th of November 2017  / 6.11.2017

9,5

119,5

8th of November 2017  / 8.11.2017

5,5

125

 


 

Many Thanks to ISP Nebušice and to its students for supporting our hospice by setting this Challenge.
We keep our fingers crossed for you and wish you to win.
However, for us YOU ALREADY ARE THE WINNERS.

Team of The Domestic hospice Jordan

 

Děkujeme ISP Nebušice a jejím studentům, že se rozhodli touto výzvou podpořit náš hospic.
Držíme vám palce, ať vyhrajete.
I když…, pro nás jste vítězi již nyní.

Tým Domácího hospice Jordán

link pro hlasovánílink pro hlasování

How to support:

1) Pressing button "I wish to support/Chci podpořit" (http://www.behyprohospice.cz/vyzvy/5657382461898752)

2) Pressing button „přihlásit se“ (up right). Then a form „přihlášení“ will appear. There you can apply via:
a) Facebook  
b) Google+ account or
c) e-mail (in this case it is necessary to register via link „Registrujte se“)

3) Press the button „podpořit“

4) Insert the intended amount to an open form. Then click on the button „podpořit“.

5) A donation form with English language option will open.

poděkování

 

ACT2017 Cross Country List / Seznam škol zúčastněných v přeboru

School/ Škola

Total Runner /Počet běžců

Coaches /Počet trenérů

PSI Kiev/Kyjev

15

2

Sofia /Sofie

19

3

Warsaw /Varšava

24

 

Moscow /Moskva

24

4

Krakow /Krakov

9

 

Tirana

4

2

Bratislava

8

2

Budapest/Budapešť

17

4

Minsk

4

2

Nova

6

2

Sarajevo

5

2

Vienna/Vídeň

7

2

Prague/Praha

31

5

 
A A A › Velikost textu