Domácí hospic Jordán

Běh kolem Jordánu

Dobročinný běh kolem Jordánu pro hospic Jordán

2. září 2018

 

Trať: cca 5,5 km kolem vodní nádrže Jordán a přes město

mapa 1 mapa 2 výškový profil

Start: 17:00 na Atletickém stadionu Míru

Cíl: Atletický stadion Míru

Registrace:

 • on-line na www.behyprohospice.cz

  při registraci on-line budete mít na čísle vytištěno i své jméno

  konec on-line registrace s vytištěním jména na čísle: 22.8.2018

  konec on-line registrace: 31.8.2018

 • 15:30 - 16:30 na Atletickém stadionu Míru v den konání

Startovné:

 • 250 Kč

Povrch: tartan, asfalt, polní cesta, zámková dlažba

Prezentace běžců: 15:30 - 16:30

Kategorie: jedna kategorie pro muže, jedna kategorie pro ženy

 

 

Účastník Běhu zaplacením startovného vyjadřuje souhlas

s následujícími podmínkami:

Vyplněním registrace a zaplacením startovného vyjadřuje každý účastník akce Běh pro hospic Jordán kolem Jordánu (dále Běh) svůj souhlas s pravidly a podmínkami Dobročinného běhu.

Podmínky Dobročinného běhu

 • účastní se Běhu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost
 • bude dodržovat pravidla silničního provozu, případně pokyny pořadatelů, Městské policie či Policie ČR
 • pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění běžce nebo vznik jiné újmy v souvislosti s účastí v závodu nebo jeho sledováním
 • za odložené věci pořadatelé nenesou odpovědnost
 • účastnit se Běhu lze pouze po provedení řádné registrace a zaplacení startovného
 • pořadatelé si vyhrazují právo změn v programu, propozicích, pravidlech a podmínkách Běhu bez předchozího oznámení
 • účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny pořadatelů Běhu
 • při naplnění kapacity Běhu pořadatelé předčasně ukončí registraci účastníků Běhu
 • účastník mladší patnácti let musí mít doprovod starší osmnácti let
 • veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci pořadatelů Běhu nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu
 • žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkoumání.

Bezpečnost

 • Běh probíhá za plného silničního provozu!
 • O běhu je informována Městská policie, která bude kontrolovat trasu na kritických místech se silničním provozem.
 • Dávejte prosím zvýšený pozor na dopravu!

Organizace Dobročinného běhu

 • Časový limit: běh musí účastník absolvovat do 60 minut od startu!
 • Rozcvičení před závodem je možné na běžeckém ovále stadionu.
 • Vstup na travnatou plochu stadionu je zakázán!
 • Na trase závodu nebude podáváno občerstvení.
 • Na stadionu jsou k dispozici sociální zařízení včetně sprch.
 • Parkování – bezplatné v přilehlých ulicích.
 • Výsledky Běhu budou zveřejněny na webu a facebooku Domácího hospice Jordán.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Znění souhlasu naleznete: zde

 
A A A › Velikost textu

Partneři běhu:

logo

 

Mediální partner:

logo

Běh podpořili:

 

logo

 

logo

logo

logo

 

logo

 

 

logo

 

logo

 

 

logo

 

logo

 

logo