Domácí hospic Jordán

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Účastí na Dobročinném běhu kolem Jordánu pro hospic Jordán (datum konání:2.9.2018, místo konání: Tábor) udělujete dobrovolně Domácímu hospici Jordán o.p.s.se sídlem  Bydlinského 2964, Tábor. IČO: 28120981 (dále Správce) souhlas  se zpracováním následujících údajů:

 • jméno a příjmení
 • bydliště
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • fotografie z průběhu akce

2. Jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie z průběhu akce je nutné zpracovat:

a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení Dobročinného běhu kolem Jordánu pro hospic Jordán.

b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti hospice.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním e-mailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo zpracovatelů pověřených Správcem.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 
A A A › Velikost textu

Partneři běhu:

logo

 

Mediální partner:

logo

Běh podpořili:

 

logo

 

logo

logo

logo

 

logo

 

 

logo

 

logo

 

 

logo

 

logo

 

logo