Domácí hospic Jordán

Dobrovolnictví

Milí dobrovolníci a vy, kdo se o dobrovolnickou práci zajímáte, tyto řádky jsou určeny pro vás. Možná jste o možnostech dobrovolnické činnosti již něco zaslechli a rádi byste se do ní rádi zapojili. Možná ale ještě úplně nevíte, co si pod ní představit a co by to pro vás znamenalo. A jsou samozřejmě určeny i vám, kdo již dobrovolníky v naší organizaci jste. Pro vás zde budou k dispozici novinky i aktuální informace a můžete se zde též s ostatními podělit o vaše názory, zkušenosti a důvody, které vás vedly k tomu, že jste se rozhodli stát se dobrovolníky právě v domácím hospici.

 

Kdo je dobrovolník?

 • Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

 

Proč se lidé stávají dobrovolníky?

 • Pomáhat se dá různými způsoby, každý z nás má svoji cestu podle osobnosti, míry našich obdarování a své osobní motivy pro to, proč se rozhodne část svého volného času věnovat druhým lidem formou dobrovolné pomoci.
 • Lidé, kteří se pro dobrovolnictví rozhodli, většinou jako motivy uvádějí získání pocitu užitečnosti, smysluplnosti, uspokojení, že pomohli potřebnému člověku, nebo prospěli nějaké dobré věci, ale i získání nové zkušenosti, a poznávání nových lidí.
 • Pro některé dobrovolníky je motivem vědomí, že jednou třeba také budou potřebovat pomoc druhých lidí, nebo ji již potřebovali. A někoho to prostě „jenom“ baví.

 

Co znamená být dobrovolníkem v hospici?

 • Dobrovolnictví je nedílnou součástí hospicové péče, jejímž cílem je umožnit co nejkvalitnější péči o nemocného a jeho blízké.
 • Dobrovolník může v tomto náročném čase jak nemocného, tak jeho rodinu doprovázet, přinášet podporu a povzbuzení, pro nemocného člověka může často představovat jednu z mála možností spojení s vnějším světem, pro rodinu nemocného člověka je možností odpočinku, načerpání nových sil.
 • Když se řekne hospic většinu z nás napadají slova - bolest, smrt a umírání. Tato slova v nás mohou vyvolávat různé reakce, můžeme se k nim stavět různými způsoby, ale ony přesto nevymizí z našeho života. Možná se nám to podaří na čas, ale jednou přijde období, kdy se s nimi budeme muset přesto vyrovnat.
 • Proto mají dobrovolníci svoji úlohu i v oblasti osvěty, přiblížení tématu vážné nemoci a smrti lidem kolem sebe, mohou pomoci překonávat bariéry v jednání s nemocnými i jejich blízkými, aby pak v těžkých chvílích nezůstávali sami.

 

Jaké konkrétní činnosti lze v domácím hospici vykonávat?

Velmi uvítáme pomoc se zabezpečením chodu organizace. Tento typ pomoci nevyžaduje zvláštní přípravu, ale především ochotu a chuť věnovat nám svůj čas.

 • zahrnuje prodej v hospicovém charitativním obchůdku
 • úklid společných prostor
 • dále činnosti administrativní (aktualizace databází, rozesílky, vyřizování pochůzek)
 • práce údržbářské
 • práce opravárenské
 • mytí kompenzačních pomůcek
 • péče o estetické prostředí společných prostor
 • pomoc při organizaci hospicových akcí (benefiční akce, dny otevřených dveří, veřejné sbírky apod.)
 • pomoc v půjčovně kompenzačních pomůcek
 • fundraising (pomoc s vyhledáváním finančních zdrojů)
 • překlady odborných textů
 • firemní dobrovolnictví

 

Pomoc v rodinách

 • pomoc klientovi při sebeobslužných úkonech (např. ohřev jídla, pomoc při jídle, hygieně, obstarání nákupů, doprovod na vyšetření, doprovod při vycházkách, na vozíku, doprovod nemocného na vyšetření, předčítání aj.).
 • služby v noci v rodině u klienta
 • pohlídání dětí
 • zaučení nemocného a rodiny v používání kompenzačních pomůcek
 • pomoc s péčí o domácí zvířata (pes, kočka apod.)

 

Jak se tedy stát dobrovolníkem?

 • v případě zájmu nejprve kontaktujte koordinátora dobrovolníků
 • na základě kontaktu proběhne osobního pohovor, při kterém vám koordinátor poskytne další informace o hospicové dobrovolnické pomoci, vyjasníte si vzájemná očekávání jak ze strany naší organizace, tak ze strany zájemce (důležitá je jeho motivovanost, osobnostní předpoklady i časové možnosti)
 • následně každý zájemce o dobrovolnictví v rodinách projde několikaměsíční přípravou, během níž získá potřebné znalosti o potřebách nemocných i jejich blízkých, základy ošetřování u lůžka nemocného, zaškolení v manipulaci s kompenzačními pomůckami, absolvuje dvoudenní stáž v některém z lůžkových hospiců
 • zájemce má po celou dobu školení svobodu volby, je to doba, kterou má pro sebe, pro své vzdělávání, poznávání sebe sama i poznávání naší organizace, může vstřebávat informace může vypomáhat v prostorách hospice a po celou dobu má prostor a čas zvažovat, zda se skutečně do hospicové dobrovolnické práce chce a může zapojit
 • vzhledem k poskytování služby v rodinách je výhodou řidičský průkaz a vlastní auto

 

Co můžeme nabídnout na oplátku my vám?

 • možnost smysluplného využití času
 • seznámení s novými lidmi
 • účast na hospicových akcích.
 • možnost společných setkávání a výměny zkušeností s ostatními dobrovolníky
 • prostor pro vaši kreativitu, nápady, připomínky
 • možnost sebepoznání a sebereflexe
 • společné supervize
 • podporu a pomoc v náročných situacích vzniklých během dobrovolnické činnosti
 • využití naší hospicové knihovny
 • informace o možnostech dalšího sebevzdělávání
 • osvědčení o absolvování školení pro dobrovolníky
 • osvědčení o dobrovolnické činnosti

Pokud budete mít zájem o dobrovolnickou činnost, můžete nás kontaktovat na adrese:

Domácí hospic Jordán, o.p.s.
Bydlinského 2964
Tábor
390 02

Koordinátor dobrovolníků:

Lucia Kopřivová Markovová

tel.: 602 613 205

lucia.koprivova@hospicjordan.cz

 

 
A A A › Velikost textu

Hledáme nové dobrovolníky

Informace na plakátu:

plakát

(plakát se otevře ve zvětšeném fotmátu v novém okně po kliknutí na náhled)

 

Koordinátor dobrovolníků:

Lucia  Kopřivová Markovová

tel.: 601 105 737
lucia.koprivova@hospicjordan.cz

 

 

ilu

 

Kde lze získat více informací o dobrovolnické činnosti?

 

ilu přehled o možnostech a formách dobrovolnické činnosti poskytují dobrovolnická centra
ilu na internetu můžete bližší informace získat např. na stránkách www.hest.cz Národního dobrovolnického centra Hestia nebo www.cestadomu.cz Domácího hospice Cesta domů
ilu v táborském dobrovolnickém centru při Farní charitě
ilu v Rolničce v Soběslavi na stránkách www.rolnicka.cz

ilu

 

Jaké jsou podmínky, pro to, abyste se mohli stát dobrovolníky v domácí hospicové péči?

ilu vyžadujeme zejména spolehlivost, citlivý a vnímavý přístup k lidem 
ilu věk nad 18 let
ilu morální bezúhonnost, čistý trestní rejstřík
ilu důležitým předpokladem je vyrovnanost s konečností našeho života, s umíráním a smrtí

 

Být dobrovolníkem v hospicové péči je smysluplné, ale také náročné.

 

ilu

ilu

Povolání: dobrovolník - článek v Respektu

Pražský hospic Cesta domů uveřejnil na svých stránkách odkaz na článek o dobrovolnictví z časopisu Respekt. V článku se mimo jiné píše o jejich oceněné dobrovolnici Kristýně Šnajdrové.

webová stránka hospice Cesta domů s odkazem na článek.