Domácí hospic Jordán

O hospici

Proč právě Jordán?

Název Jordán v sobě skrývá hned několik symbolických významů. Prostory hospice se nacházejí v blízkosti vodní nádrže Jordán. Řeka Jordán byla posledním úsekem cesty, který zbýval Izraelcům na útěku z egyptského otroctví a právě přechod přes Jordán byl završením jejich obtížné pouti a vstupem do zaslíbené země. V našich očích symbolizuje Jordán završení tohoto života a postupný odchod z něj, kterým je umírání a smrt.

Přestože se jedná o poslední úsek cesty, nebo naopak právě proto, vnímáme jej jako velice důležitou součást našeho života a rádi bychom přispěli k tomu, aby jeho završení bylo důstojné, s respektem k přáním a potřebám nemocného i jeho blízkých. Ti v průběhu nemoci často prožívají řadu náročných změn i bolestných ztrát. Dosavadní životní role a postavení člověka v rodině i ve společnosti se s postupující nemocí mění, nemocný člověk musí přehodnotit své úkoly, přání, zájmy, omezuje se možnost společenských kontaktů.

Když se nad poklidnou hladinou našeho „Jordánu“ objevují mračna, je přáním většiny z nás, abychom nezůstali osamoceni. Stejně tak to prožívá i nemocný člověk a jeho blízcí. V období nejistoty a obav o život svůj, či někoho blízkého, potřebujeme vědět, že nejsme sami. Potřebujeme někoho, kdo nás neodbude při našich otázkách, ale bude nám naslouchat a nebude zlehčovat, co prožíváme. Potřebujeme někoho, kdo i tou nejtěžší bouří našeho života popluje s námi, pomůže nám držet směr, převezme část práce, abychom mohli vydechnout a nabrat sílu na další cestu, zejména, když náročné období trvá delší čas. Potřebujeme někoho, kdo bude s námi i ve chvílích nejtěžších, v období umírání a smrti a stejně tak v období zármutku při ztrátě někoho blízkého. Lidský dotek, blízkost, podporu a pomoc člověka člověku mohou poskytnout rodinní příslušníci i přátelé, sousedé a známí.

Doprovázení nemocného i jeho rodinných příslušníků a blízkých je tak přirozenou součástí hospicové péče. Jedná se o specializovanou zdravotně - sociální službu, při níž je zajišťována komplexní péče o nemocného i jeho rodinu. Zahrnuje péči lékaře, všeobecné sestry, sociálního pracovníka, na vyžádání i péči psychologa a pastoračního pracovníka a to v přirozeném domácím prostředí nemocného člověka. Rodinní příslušníci jsou jak příjemci péče, tak našimi spolupracovníky, protože na nich leží hlavní zátěž pečování i náročnost vyrovnání se s nemocí a umíráním jejich blízkého. Proto i po úmrtí nemocného kontakt s pozůstalými rodinnými příslušníky a jejich provázení trvá, a to nejméně po dobu 1 roku, přičemž intenzita kontaktu je závislá na zájmu rodiny, jejich potřebách a schopnostem vyrovnat se s odchodem jejich blízkého. Ta je často přímo úměrná tomu, jakou podporu a pomoc dostala rodina už v průběhu umírání nemocného.

 
A A A › Velikost textu

ilu

 

ilu

 

ilu

 

ilu