Domácí hospic Jordán

Rok 2015 v číslech

Čísla jsou pouze strohá fakta, ale za každým číslem vidí naše sestřičky, lékaři, sociální pracovníci, pečovatelky a všichni z domácího hospice člověka, kterému pomohli dožít doma, za každým číslem vidí rodinu, které mohli pomoci v péči o jejich blízkého.
Čísla jsou pouze strohá fakta, ale skrývají se za nimi lidské příběhy, láska, obětavost.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

Domácí (mobilní) hospicová péče

V péči bylo:

39 pacientů a jejich rodin (22 mužů, 17 žen)

Naši pacienti

67,6 let - průměrný věk pacientů
32 let - věk nejmladšího pacienta
89 let - věk nejstaršího pacienta
Téměř na polovinu se dá rozdělit, odkud pacienti     pocházeli, polovina Tábor a polovina dojezdová vzdálenost DhJ

Péče

27,6 dne - průměrná doba péče
12 dní - medián péče
1077 dní - celkový počet dní u pacientů v péči DhJ
773 návštěv u pacientů v jejich domácím prostředí
3295 lékařských a sesterských úkonů bylo vykonáno u pacientů

Poradna

148 konzultací rodinám, které se ocitly před rozhodnutím pečovat o svého blízkého
693 dotazů a z nich vzniklých situací řešila naše kolegyně v sociální poradně

Terénní odlehčovací služby

14 klientů
1327 hodin
služby

Půjčovna kompenzačních pomůcek

678 zápůjček

 
A A A › Velikost textu

návštěva u pacienta

 

ilu


výňatek z dopisu

 

ilu

ilu