Domácí hospic Jordán

Preaukční výstava - vernisáž

Špejchar v Želči je místem, kde si můžete prohlédnout část děl, která byla věnována do Dobročinné aukce. Dobročinná aukce na podporu našeho hospice, kterou pro nás opět připravuje Pavel Klíma, bude již třetí v pořadí. Sobotní vernisáž (24.9.2016) proběhla za účasti paní Olgy Sommerové, podporovatelky hospiců, a pana Karla Schwarzenberga. Oba nejen ocenili celou akci a práci Pavla Klímy, ale také zavzpomínali na společnou kamarádku- paní Věru Čáslavskou. Večer byl velice přívětivý a to i díky manželům Novákovým, majitelům Špejcharu, kteří umožnili konání Dobročinné aukce v tomto krásném prostoru.

Děkujeme Pavlovi Klímovi, který nás podporuje od počátku fungování hospice, děkujeme paní Olze Sommerové a panu Schwarzenbergovi za velice milá slova, děkujeme panu Pavlu Talichovi za jeho spoluúčast na organizování aukce a také děkujeme všem hostům, kteří se vernisáže zúčastnili.

Vernisáž Preaukční výstavy je již za námi, ale Dobročinná aukce nás teprve čeká! Těšíme se na vás 26.11.2016 ve Špejcharu v Želči.

 

Fotografie poskytli: Štěpán Klíma, Jan Špaček a Pavel Talich.


Preaukční výstava - vernisáž
Špejchar v Želči.  Kulturní oáza u Tábora vybudovaná manželi Novákovými.
Místo konání akce a místo konání listopadové Dobročinné aukce.


Preaukční výstava - vernisáž
Patronát nad Dobročinnou aukcí
přijala paní Olga Sommerová.
Zde s organizátorem celé akce
Pavlem Klímou.


Preaukční výstava - vernisáž
Vernisáže se zúčastnil a konání Pavla Klímy podpořil i pan Karel Schwarzenberg.


Preaukční výstava - vernisáž
Marie Sovadinová a Jana Špačková představily Domácí hospic Jordán.


Preaukční výstava - vernisáž
Zahájení doprovázela hrou na saxofon 
Kateřina Pavlíková.
Zde s dcerou. Malý saxofon není replika, aneb nejmladší saxofonistka
v Čechách v akci.


Preaukční výstava - vernisáž
O vernisáž byl velký zájem.
Přišlo 300 hostů.


Preaukční výstava - vernisáž
Byly představeny obrazy věnované do Dobročinné aukce.
Děkujeme všem výtvarníkům!


Preaukční výstava - vernisáž
Také "Židličky pro hospic"
našly své místo.


Preaukční výstava - vernisáž
V aukci bude i Zlatá bible. Již neprodejný exemplář unikátního zpracování, které vlastní i sám papež!


Preaukční výstava - vernisáž
Další ukázka  výtvarných děl.


Preaukční výstava - vernisáž
A další ukázka  výtvarných děl.
Všechna díla věnovaná do aukce naleznete na webu Galerie Malšice


Preaukční výstava - vernisáž
Atmosféra večera byla více než příjemná a milá.
A Dobročinná aukce 26.11.2016 bude ještě lepší.
Přijďte!


 
A A A › Velikost textu