Domácí hospic Jordán

Rok 2013

Děkujeme všem, kteří podpořili náš Domácí hospic v roce 2013:

Města a úřady

Spolky, církve, sdružení:

  Unie českých pěveckých sborů a Smíšený pěvecký sbor NOVITA Skupina Zpětné zrcátko
 • Oddíl vodních skautů Jistebnice
  web oddílu

 • Okrašlovacíspolek pro Nadějkov a okolí
  web spolku

 • Skauti a skautky Planá nad Lužnicí
  web oddílu

 • Sbor Církve bratrské v Táboře

 • Apoštolská církev, misijní stanice DEBORA Tábor
  web církve

 • Římskokatolická farnost Sezimovo Ústí
  web farnosti

 • Starokatolická církev v Táboře
  web farnosti


 • Rotary klubu Tábor

Firmy, nadace, nadační fondy

 • Logo firmy
  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  web firmy


 • Projekt: Domácí Hospic Jordán – rozvoj a spolupráce

  O projektu

  logo

   

  Děkujeme všem, kteří podpořili domácí hospicovou péči v našem regionu. Díky Vaší pomoci můžeme pomáhat nemocným a jejich pečujícím rodinám.

   

   
  A A A › Velikost textu

  Dárci - jednotlivci

  • anonymní dárci
  • Mgr. Alexandr Juraj
  • Bartová Ivana
  • pan Baloun
  • Benešová Alexandra
  • Cimpa Luboš
  • paní Cimpová
  • Drtinová Jiřina
  • Fujáková Marcela
  • rodina Gerginova
  • Gottvaldová Jana
  • pan Holický
  • MUDr. Chrášťanský Petr
  • Chytráček Jan
  • Jakšičová Ivana
  • paní Jarošová
  • Ing. Knapp Petr
  • Klejmová Jaroslava
  • rodina Klejmova
  • paní Kosová
  • Kozlíček Zdeněk
  • Kožíšková Marie
  • Kultová Pavla
  • MUDr. Machoňová Dagmar
  • Mikolášik Jan
  • Nohavová Jiřina
  • manželé Novákovi
  • Mgr. Novotná Marie
  • O'Neil Gerry
  • JUDr. Pazderka Stanislav
  • paní Petrmanová
  • Plzáková Milena
  • Pospíšilová Jaroslava
  • Mgr. Sassmann Alois
  • paní Sluková
  • Ing. Sovadina Michael
  • Sovadinová Jaroslava
  • MUDr. Sys Michal
  • Škoda Stanislav
  • MUDr. Šmrhová-Kovács Tereza
  • Táborská Helena
  • pan Tomanec
  • Tomancová Lenka
  • Tourková Jana
  • Ing. Turnovec Pavel
  • Voborníková Eva
  • Vopravilová Dvořáková Yvona
  • Prof. PhDr. Vymětal Jan
  • Wagner Jan
  • Zajíc Milan
  Autoři výtvarných děl (aukce 18.11.2013)
  • Drahomíra Bočanová
  • Petr Brátka
  • Teodor Buzu
  • Bohumil Dobiáš ml.
  • Karel Dvořák
  • Iva Fialová
  • Roman Franta
  • Ladislav Hodný
  • Vladimír Kaska
  • Pavel Klíma
  • Radim Kořínek
  • Miroslav Marschal
  • Zdenka Marschalová
  • Vladimír Nousek
  • Otakar Novák
  • Jiří Novotný
  • Miroslav Oliva
  • František Peterka
  • Alena Petříčková
  • Lucie Polanská
  • Karel Prášek
  • Vlastimil Slabý
  • Vlasta Sušerová
  • Ladislav Sýkora
  • M.M.Šechtlová
  • Petr Štojdl
  • Václav Tauš
  • Michal Votruba