Domácí hospic Jordán

Domácí Hospic Jordán – rozvoj a spolupráce

ilu Číslo projektu:

CH.10/1/029

ilu Doba realizace projektu:

1. listopadu 2013 - 31. prosince 2015

ilu Celkové náklady projektu:

1 282 998,- Kč
celková výše dotace byla 1 154 698,20 Kč

ilu Hlavní cíl projektu:

Vnitřní rozvoj Domácího hospice Jordán jako nestátní neziskové organizace

ilu Vytvoření vhodných podmínek pro bližší spolupráci jednotlivých spřízněných organizací.

Projekt nabízel řadu akcí určených pro odbornou i širokou veřejnost. V rámci projektu byly realizovány především tyto aktivity:

1.

Uskutečnění regionální konference paliativní a hospicové péče s účasti švýcarského partnera v dubnu 2015

2.

Vzdělávací a osvětové akce:

ilu kurzy pro dobrovolníky – ošetřovatelské minimum, sebezkušenosti s psychoterapeutem, kurz první pomoci, stáže v lůžkovém hospici) včetně vybavení knihovny pro dobrovolníky

ilu kurzy pro pečující – ošetřovatelské minimum, duchovní potřeby nemocných, péče o sebe sama, sociální minimum, svépomocná setkání pečujících

ilu kurzy pro zaměstnance hospice - Bazální stimulace, Vzdělávací kurz pro všeobecné sestry v oblasti hospicové a paliativní péče ELNEC, Hospicová péče na škole, ošetřovatelská péče apod. včetně nákupu odborné literatury

ilu odborné semináře na úrovni jihočeského kraje – semináře paliativní medicíny zaměstnanci DHJ v krajské nemocnici v Českých Budějovicích

ilu Den otevřených dveří – představení činnosti žadatele v sídle hospice

ilu Světový den hospiců – akce s doprovodným programem, prezentací hospice a realizovaného projektu

3.

Podpora rozvoje partnerství místních neziskových organizací:

ilu odborné semináře přidružených neziskových organizací

ilu setkání valné hromady Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

4.

Podpora fundraisingových aktivit a interního řízení hospice

5.

Modernizace IT vybavení a softwaru hospice

 

loga

 
A A A › Velikost textu

ilu


Projekt "Domácí Hospic Jordán – rozvoj a spolupráce" byl podpořen z

Programu
švýcarsko - české spolupráce

a byl realizován za účasti švýcarského partnera

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Schweiz.

ilu

 

 

 

 

 

 

 

 

ilu

ilu