Domácí hospic Jordán

Regionální konference paliativní a hospicové péče 2015

28. dubna 2015
9:00 - 16:00 hodin
Spolkový dům Střelnice, Žižkova 249, Tábor

 

Je nám líto, ale kapacita konference je naplněna, a proto již nemůžeme přijímat další přihlášky.
Děkujeme za pochopení.

Konference se koná pod záštitou starosty města Tábora Ing. Jiřího Fišera.

Odborný garant: MUDr. Helena Staňková, vedoucí lékařka Domácího hospice Jordán

Konference je určena pro:

  • zdravotníky
  • pracovníky sociálních zařízení
  • zástupce měst a obcí
  • pedagogy a studenty SŠ a VŠ se sociálním nebo zdravotním zaměřením.

Akce je garantována Českou lékařskou komorou v rámci dalšího vzdělávání lékařů a je zařazena do kreditního systému vzdělávání ČAS a ohodnocena 4 kreditními body.

 

 

P R O G R A M    K O N F E R E N C E


 

8:00 – 8:45

Registrace

9:00 – 9:25

Zahájení
Ing. Jiří Horecký Ph.D., MBA – prezident APSS ČR
Martina Špinková – zakladatelka a předsedkyně sdružení Cesta domů

9:25 – 10:15

Paliativní péče ve Švýcarsku
Christina Affentranger Weber – předsedkyně CURAVIVA (profesní sdružení poskytovatelů sociálních služeb); ředitelka Domova pro seniory Baumgarten Betlach – Selzach

Paliativní péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením
Dr. Monika T. Wicki – vedoucí projektu studie Palcap - paliativní péče pro osoby s postižením a vědecká pracovnice na Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

10:15 – 10:45

Vyhoštěná smrt
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. – publicistka a socioložka

10:45 – 11:.05

Jaké jsou odlišnosti mezi hospicem a domovem pro seniory
PhDr. Robert Huneš – ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích

11:05 – 11:20

Přestávka

11:20 – 11:50

Institucionalizace a demedicinalizace
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. – internista, geriatr

11:50 – 12:10

Fungování domácího hospice
MUDr. Irena Závadová – primářka Cesty domů

12:10 – 12:30

Sestra doprovází a podporuje
Pavel Klimeš – vrchní sestra Cesty domů

12:30 – 13:00

Oběd

13:30 – 14:00

„Proč právě já?“ Zkušenosti nemocničního kaplana
Mgr. Elena Strupková – psychoterapeutka, nemocniční kaplanka

14:00 – 14:30

Psychoterapeutická podpora při umírání
Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc. – onkopsycholožka

14:30 – 14:45

Přestávka

14:45 – 15:15

Proč ne eutanazii?
Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, PhD. – teolog, přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

15:15 – 15:45

Smrt jako součást života
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. – děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity

15:45 – 16:00

Ukončení konference

 

 

 

 
A A A › Velikost textu

POZVÁNKA na konferenci:

formát PDFinformace ke konferenci:

e-mail:

alena.zdenkova@hospicjordan.cz
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilu