Domácí hospic Jordán

Výběrové řízení - pecovatelka

Rozšiřujeme náš tým a hledáme uchazeče o práci na pozici

PEČOVATEL / PEČOVATELKA

Mezi činnosti, které především vykonává, patří

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o osobu (osobní hygiena, podávání jídla a pití, oblékání a svlékání, přesun na lůžko či vozík apod.)
 • pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním i venkovním prostoru
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (doprovod na vycházky, k lékaři apod.)
 • poskytování sociálně terapeutické činnosti, vedoucí k rozvoji nebo k udržení sociálních schopností a dovedností
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při obstarávání osobních záležitostí a při vyřizování běžných záležitostí
 • poskytování aktivizační činnosti (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, podpora při zajištění chodu domácnosti)
 • provádění nácviku obslužných úkonů s klientem, jeho rodinou či osobami blízkými
 • komunikace se sociálním okolím klienta (pečující rodinou, osobami blízkými)
 • poskytování základního sociálního poradenství
 • vedení dokumentace o průběhu poskytované služby

Máme zájem o uchazeče

 • kteří mají odbornou způsobilost podle § 116 zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.), tj. příslušné vzdělání nebo kvalifikační kurz „pracovník v sociálních službách“
 • nejlépe s předchozí zkušeností v uvedené oblasti nebo s praxí získanou během kurzu
 • s praktickými dovednostmi a zkušenostmi s pracemi v domácnosti
 • připravené si poradit s různými očekávanými i nepředvídanými situacemi
 • zodpovědné a zvyklé pracovat samostatně, ale rovněž připravené pracovat v týmu
 • trpělivé, empatické, tolerantní, diskrétní, taktní
 • aktivní řidiče (s řidičským oprávněním sk. B)
 • k uvedené práci zdravotně způsobilé (práce může být náročná psychicky i fyzicky)

Poskytujeme

 • práci formou dohody o provedení práce (až 300 hodin za rok).
  Preferujeme dlouhodobou spolupráci, délka však závisí na možnostech uchazeče
 • finanční odměnu 100 Kč/hod (hrubá mzda)
 • pojištění pro výkon činnosti
 • další průběžné vzdělávání
 • metodickou podporu a pravidelný kontakt s vedoucí odlehčovacích služeb
 • účast na pravidelných individuálních a skupinových supervizích
 • přátelský tým a stabilní zázemí našeho hospice

Uvítáme, když v motivačním dopise uvedete kontakt na osoby, které na Vás mohou poskytnout referenci.

Všechny zájemce budeme o jejich zařazení či nezařazení do výběru informovat. Vybrané uchazeče pozveme k pohovorům, jejichž termín jim s dostatečným předstihem oznámíme.

V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu:

Eva Špallová
Domácí hospic Jordán
Bydlinského 2964
390 02 Tábor
nebo e-mailem na eva.spallova@hospicjordan.cz

Máte-li zájem o další informace, volejte: 725414931.

Přečtěte si, prosím, pozorně následující text a uveďte jej do motivačního dopisu nebo životopisu, jinak nebudeme moci s Vašimi údaji pracovat.

„Souhlasím, aby společnost Domácí hospic Jordán, o.p.s., se sídlem Bydlinského 2964, Tábor, PSČ 390 02, zpracovávala mé osobní údaje pro účely získání zaměstnání v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání písemnou formou. Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.“

 
A A A › Velikost textu

V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu:

Eva Špallová
Domácí hospic Jordán
Bydlinského 2964
390 02 Tábor
nebo e-mailem na
eva.spallova@hospicjordan.cz

Máte-li zájem o další informace, volejte: 725414931.

Podklady k výběrovému řízení- formát PDF